Har det blivit dags att rengöra tvätthallen – Specialrengöringar Sverige® har kunskapen för att rengöra de flesta ytorna.

Vårt team på Gotland skickade en bild från en rengöring av en tvätthall för lastbilar. Tjugo års regelbundet tvättande av lastbilar har gjort att ytan i tvätthallen är full av kalk och oxider.

Specialrengöringar Sverige® rengör de flesta förekommande ytor, från de flesta förekommande nedsmutsningar och på ett  miljöriktigt sätt.

Den här gången så rörde det sig om en tvätthall som skulle rengöras inför en uppdatering av tvättutrustning.

Om du vill veta mera om just det här uppdraget så är du välkommen att ringa Jonas Jakobsson 0769-454191