Gröna växter bidrar positivt till vår inomhusmiljö.

Vi kan alla enkelt förbättra vår inomhusmiljö på ett mycket enkelt sätt. Gröna växter är inte bara fina att se på, de bidrar till ett bättre inomhusklimat också. Vi är väl många som har hört om att växter kan vara positiva för inomhusmiljön, jag har ialla fall hört det ofta.

Vintertid så blir det ofta allt för torrt i luften.

En del av det vatten som vi ger till krukväxterna avdunstar från krukjorden. Men det mesta vattnet ”svettas ut” från bladen och hamnar i inomhusluften. Därför är det smart att välja växter som trivs med att vattnas ofta.

Relativ fuktighet i inomhluft bör ligga mellan 30-70% för att vi människor ska må bra, ofta kan den sjunka vintertid då utomhsuluften är mycket torr. Det är inte ovanligt att det kan bli så lågt som 15%.

”Bortsett från förmågan att tillföra syre och fuktighet till luften kan vissa krukväxter också absorbera skadliga ämnen som omger oss i hemmet. Den amerikanska rymdstyrelsen Nasa genomförde redan på 1980-talet tester med krukväxter som rumsrenare och fann att helt vanliga växter kan ta upp formaldehyd och andra giftiga ämnen från luften i slutna rum. Andra studier har visat att även mycket små förändringar i inomhusluftens innehåll av kemiska substanser kan registreras av människor. Likaså brukar antalet klagomål över hälsobesvär på arbetsplatser minska när gröna växter placeras ut frikostigt i lokalen.”

Det finns en intressant artikel i SVD som handlar om växter och inomhusmiljö för den som vill läsa lite mera. Här har du en länk www.svd.se/vaxterna-som-gor-inomhusluften-battre

Om du är intresserad av inomhusmiljön eller kanske vill göra mätningar för att kvalitetsäkra din inomhsumiljö så är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss lättast via telefon 020-364040 eller epost info@specialrengoringar.se

Du kan också läsa mera om våra tjänster inom undersökningar av inomhusklimat här: https://specialrengoringar.se/luftkvalitetmatning/