Behöver du sopkärlstvättning i Göteborg?

Gör som HSB och välj Specialrengöringar Sverige® som din leverantör.

Den här veckan har vi fått många beställningar inom sopkärlstvättning i Göteborg. Bland annat har en av vår kund HSB lagt ett flertal ordrar inom just sopkärlstvättning. Regelbunden rengöring av sopkärl är en nödvändighet om man vill leva upp till miljöbalkens regler. Miljöreglerna idag gör också att rengöring inte få ske så att utsläpp av spillvatten sker på olämpligt sätt, därför används speciella sopkärlstvättbilar för ändamålet. Man kan säga att de är som stora diskmaskiner för sopkärlen.

Tvättvatten omhändertas och all smuts från tvättningen hamnar i bilarnas uppsamlingsbehållare istället för på marken. Dessutom kan bilarna mellanlagra eventuella sopor medan rengöring av kärlen pågår.

Specialrengöringar Sverige i Göteborg arbetar med avancerade rengöring – sånt som du inte klarar av med egen personal.

Kärltvättning är typiskt en sådan tjänst som många fastighetsägare behöver lösa. När man nu inte får tvätta kärlen själv och låta vatten rinna ut i dagvatten så blir det ett problem som måste lösas.

Vill du veta mera om kärltvättning eller de uppdrag vi utför för bland annat HSB i Göteborg så tveka inte att ringa vår kundrådgivare Anders på telefon 0735-164052.