Vi sätter säkerheten främst

Specialrengöringar Sverige har samlat sina trupper i Hembygdsparken i Ängelholm där en sanering efter fågelinfluensan ska ske. Efter att en inneslutning för fåglar och dess hönshus har drabbats av fågelinfluensan som smittar enbart fåglar emellan har Specialrengöringar Sverige som uppdrag att sanera det drabbade området. Saneringen har skett i samråd med både Länsveterinären och Jordbruksverket.

Med tanke på att detta är en smittsam influensa är det viktigt att tänka på säkerheten. Det är viktigt att skydda oss personer som utför själva arbetet.

Vår utrustning består utav:

  • Engångsoverall
  • Friskluftsmask
  • Stövlar
  • Gummihandskar

Likaså är det viktigt att arbetet i inneslutningen sker med god försiktighet och noggrannhet. Vi kommer att först och främst tvätta samt skrubba hönshuset. Till denna process använder vi oss av avfettning. Därefter ska hela området torkas. Till sist ska alla hörn desinficeras med produkten Parvocid som sedan måste stå och verka i sju dagar.

Foto: Helsingborg Dagblad

Foto: Helsingborg Dagblad

Foto: Helsingborg Dagblad

En lång process väntar oss

När detta moment har skett ska Länsveterinären få besiktiga det utförda arbetet. Därefter kommer hela arbetsprocessen att upprepas. Till sist avlutas det hela med att täcka med släckt kalk över hönshuset och inneslutningen. Allt innehåll i hönshuset måste tas bort, som dess översta markskiktet, ull, halm och sittpinnar.  Efter att saneringen är klar kommer personalen på Hembyggdsparken få vänta ytterligare sex månader med att ta in nya fåglar i inneslutningarna.

På plats har vi Janne Tillberg som ansvarar för detta arbeta. Om du har frågor kring sanering efter fågelinfluensan kan du kontakta: jan.tillberg@specialrengoringar.se vid Helsingborgskontoret eller ringa oss på 020-364040