Specialrengöringar

Specialrengöringar

text kommer

Brandsanering

text kommer

Luktsanering

Föreställningen om att det går att eliminera lukter genom parfymering lever fortfarande kvar hos många. Ingenting är längre från sanningen, parfym kan i bästa fall dölja en doft tillfälligt, men den tar aldrig bort källan till lukten.

Många lukter orsakas av mikroorganismer som bakterier och mögel. Parfymering döljer bara lukten, du måste döda illaluktande organismer med mycket specialiserade tekniker för att komma tillrätta med problemet

Ångtvätt

Ångrengöring är en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod. Med metoden används ingen eller minimal mängd kemikalier. I stort sett används bara het vattenånga som tränger in i materialet och löser upp smutsen och dödar bakteriehärdar som annars sprider lukt och smitta.

Med våra mobila utrustningar genomförs en ångtvätt tyst, enkelt och med minimala störningar för boende och verksamma i fastigheten. Inga aggregat behöver kopplas in på fastighetens faciliteter.

Exempel på arbetsområden där vi använder ångrengöring

Nedan följer några exempel på arbetsområden där vi använder ångrengöringsmaskiner.

  • Borttagning av feta och oljehaltiga smutsproblem
  • Industrirengöring
  • Desinfektion & sanitetsanering
  • Tuggummiborttagning
  • Rengöring av rostfritt stål
  • Mattrengöring
  • Rengöring i miljöer som inte tål vatten