020 - 364040 [email protected]

Ångtvätt - effektiv miljövänlig rengöring

En ångtvätt är oöverträffat effektivt.

Ånga gör rent där traditionell städning går bet. Ångan kommer åt och rengör till 100 procent i skrymslen, vrår och utrymmen dit borstar och trasor inte når.

Några av fördelarna med ångtvätt

 • Stark rengöringseffekt
 • Skonsam rengöringsmetod
 • Miljövänlig metod
 • Desinficerar och dödar bakterier

Göra rent med bara vatten, går det? Javisst! Metoden är både effektiv och miljövänlig.

Ångrengöring är en effektiv och miljövänlig rengöringsmetod. Med metoden används ingen eller minimal mängd kemikalier. I stort sett används bara het vattenånga som tränger in i materialet och löser upp smutsen och dödar bakteriehärdar som annars sprider lukt och smitta.

Ångtvätt efter fettavskiljarolycka

När är ångtvätt användbart?

Med våra mobila utrustningar genomförs en ångtvätt tyst, enkelt och med minimala störningar för boende och verksamma i fastigheten. Inga aggregat behöver kopplas in på fastighetens faciliteter.

Exempel på arbetsområden där vi använder ångrengöring

Nedan följer några exempel på arbetsområden där vi använder ångrengöringsmaskiner.

 • Borttagning av feta och oljehaltiga smutsproblem
 • Industrirengöring
 • Desinfektion & sanitetsanering
 • Tuggummiborttagning
 • Rengöring av rostfritt stål
 • Mattrengöring
 • Rengöring i miljöer som inte tål vatten

Med ångan rengör man enklare i skrymslen och vrår där inga andra rengöringsmedel och metoder inte kommer åt, eller där vatten och rengöringsprodukter kan orsaka problem.

De professionella ångrengöringsmaskiner vi använder ger en ”torr” ånga som är ca 180 grader celsius varm. Rengöringseffekten blir väldigt hög vid den temperaturen och svåra smutsproblem kan lösas.

v

Med ånga rengör man effektivt svåra smutsproblem.

Kontakta oss för mera information om ångrengöring, ring på telefon 020-364040 eller maila via kontaktformuläret.

3 + 9 =

Några av våra kunder inom ångtvätt

För Volvo Cars har vi rengjort utrustning i monteringshallarna i Göteborg. Volvo är ett företag med mycket höga kvalitets och miljökrav. Kontinuerligt underhåll är en vktig del i deras verksamhet.

När SCA behöver göra rent maskiner och verktyg så händer det ofta att de vänder sig till Specialrengöringar Sverige. Det finns ett långt gott samarbete mellan företagen.

Fastighetsägaren Bonnier Fastigheter har fått hjälp mer än en gång med besvärliga rengöringsproblem som deras ordinarie personal haft svårt att klara av. Ett exempel kan vara rengöring efter översvämning av en fettavskiljare.

Pappersindustriföretaget Mondi får hjälp av Specialrengöringar Sverige med rengöring av verkstäder och tillverkningslokaler. Ångrengöring är en naturig del av verktygslådan när en industri skall rengöras på ett miljövänligt och anpassat sätt.