020 - 364040 [email protected]

Avloppsspolning, avloppsrensning & avloppskador

Avloppsspolning

Har det blivit stop i avloppet? Då har du kommit rätt.

Specialrengöringar Sverige har fullutrustade spolbilar som arbetar 24-timmar om dygnet med avloppsrensning. Specialrengöringar Sverige erbjuder underhållspolning av avlopp, stammar och rör i fastigheter eller hus.

Otillräckligt underhåll eller nerspolning av fel saker kan ibland skapa stora problem med rören och ofta blir det stopp i avloppen. Vi erbjuder avloppsrensning och högtrycksspolning av rör för att åtgärda alla avloppsbesvär, vi kan även ombesörja slamsugning. Våra avloppsspolbilar klarar såväl grova rör som de mindre. Vi kan utföra avloppsspolning med både högt tryck och med stora vattenflöden för att lösa de flesta förekommande rördimensioner i fastigheter.

Rörspolning

Akut stop i avloppet

När olyckan är framme så vill du förstås få hjälp så fort som möjligt, vårt journummer är bemannat dygnet runt 020-364040 för att hjälpa dig. Specialrengöringar Sverige utför avloppspolning över hela Sverige med den senaste tekniken inom rörspolning och lösning av avloppstopp.

Men innan du ringer oss så titta gärna på vår ”gör det själv” tips lista, kanske kan du klara av att lösa problemet själv.

Vi löser inte bara det akuta stoppet, vi gör jobbet riktigt. Att bara lösa stoppet akut är en sak, ofta behöver man spola igenom avloppsystemet ordentligt efter ett stopp så att allt verkligen sköljs ut till huvudstammen i gatan. Om inte detta görs så riskerar du att snart stå där med stop igen.

Det händer också att avloppsvatten läkt ut i utrymmen vid avloppsproblem och då är våra teknikers bilar utrustade med den utrustning som krävs för att sanera och desinficera så att utrymmet snabbt kan återställas. Om det skulle behövas mera omfattande arbete så finns de resurserna också.

Låt oss hjälpa dig personligen! Kontakta oss idag!

12 + 9 =

Kontinuerlig spolning av avloppen

Genom att underhållsspola kontinuerligt förebyggs avloppsproblem så se till att ha koll på dina rör och avlopp. Låt oss på Specialrengöringar Sverige spola dina avlopp i förebyggande syfte så kan vi förhindra framtida rörproblem.

Om det behövs så kan vi även göra en rörinspektion för att vi ska kunna granska rörens nuvarande skick.  Våra professionella tekniker och spolbilar i är tillgängliga för planerade arbeten och jourarbeten i hela Sverige

Det är viktigt att kontinuerligt utföra avloppsrensning och högtrycksspolning för att undvika större avloppsstopp och rörproblem i framtiden. Boka därför in avloppsresning med avloppspolning redan idag så ser vi till att få era avlopp att fungera som nya igen.

Ett effektivt sätt att undvika oförutsedda avloppssopp är att underhålla och spola avloppen regelbundet. Det gör man enklast med stamspolning vart 5 till 7 år. Under stamspolning sprutas hetvatten in med hjälp av högtrycksspolning. Våra kraftfulla vattenpumpar skapar ett ordentligt tryck som gör avloppen rena och välfungerande igen. Vi ändrar också munstycken beroende på vilken typ av spolning som behöver genomföras. Undvik kostsamma vattenskador, stopp i avlopp och andra problem som kan uppstå vid brist utav underhåll.

Låt vår spolbil i Stockholm utföra avloppsrensning av era avlopp så blir dem som nya igen!

Spolbilar i hela Sverige för avloppsrensning – Högtrycksspolning

Det vanligaste uppdraget vi utför är att vi spolar rent igentäppta avloppsledningar och ledningar med dåligt flöde. Då använder vi en än gång högtryckspolning med varmt vatten som avlägsnar olika typer av avlagringar, eventuella stopp och hinder som orsakar att avloppen inte fungerar optimalt. Högtryckspolning med spolbil är en mycket skonsam teknik för både avloppen, rörledningar och miljön. Specialrengöringar Sverige är mycket måna om miljön och har ett proffsigt bemötande mot kunden.

Våra kunder får snabbt hjälp med högtrycksspolning, rörinspektioner och sanering efter översvämningar från avlopp – till bra priser och med tillgänglighet dygnet runt i hela Sverige.

Filmning av avlopp

Ibland kan det vara nödvändigt att filma i avloppet för att se vad som är problem, Specialrengöringar Sverige har utrustning även för detta. Genom att filma avloppet så kan vi se avloppsrörens kondition och även ofta hitta orsaker till stop eller läkage. Det händer att man även använder kamerautrustningen till att lokalisera var avloppstoppet sitter.

Problem med avloppstopp och läckande rör kan ge följdskador som blir väldigt kostsamma. Ett avloppstopp är aldrig roligt för de inblandade och många gånger hade det kunna förebyggas genom att underhållsspola och besiktiga rörstammarna för att kunna plaera underhåll eller förebyggande åtgärder.

Tips om du får stop i avloppet