020 - 364040 [email protected]

Avancerad rengöring – sådant du inte gör eller klarar med dig egen personal. Det är det som vi på Specialrengöringar Sverige arbetar med till daglig dags.

Idag utför vi återigen en brottsplatssanering i Stockholm där en bostad ska återställas efter ett grovt brott.

Det är många saker som ska tas hänsyn till när brottsplatssaneringar ska göras, allt från det rent tekniskt i arbetet till även diskretion och kommunikation med beställaren.

Om du vill veta mera så ring 020-364040