020 - 364040 [email protected]

Desinfektion

Vi skapar rena, bakterie och virusfria miljöer som inte är smittsamma!

Desinfektion med Specialrengöringar Sverige

Saker händer som inte borde hända. Det kan röra sig om olycksfall, social misär, smittsamma sjukdomar sprids. Vem minns inte som vinterkräksjuka, sars och nu senast coronaviruset och tidigare har vi skrämts av fågelinfluensa med mera.

Vid vissa tillfällen vill man säkerställa att miljön är säker och fräsch att vistas i.

Specialörengöringar Sverige arbetar med en rad olika typer av desinfektionsmetoder för att uppnå det bästa resultatetet utifrån givna förutsättningar.

Våra duktiga experter inom området desinfektion hjälper dig gärna med goda råd och tips när du får en sådant här problem på halsen.

 

 Vid brådskande ärenden ring 020-364040 – dygnet runt

Oavsett vad du råkat ut för så har vi en bra metod för desinfektion och hjälpen är inte långt borta.

Bland de metoder som vi arbetar med inom desinfektion kan nämnas

  • Våtfoggning
  • Elektrostatisk foggning
  • Torrfoggning
  • Luftrenare
  • Joniseringsmaskiner
  • Väteperoxidbaserade specialrengöringsmedel
  • Klordioxidbaserade specialrengöringsmedel
  • Microbiologiska produkter
  • Sprittorkning

Skriv till oss så kontaktar vi dig inom kort!

5 + 4 =

Mer om desifektion

Desinfektion är en behandling av lokaler, materiel eller personer med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta elimineras.

Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnats eller avdödats, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer reducerats så långt att smittrisken eliminerats.

Inom ramen för desinfektion ingår även behandling av luft och vatten, för att hindra spridning av smitta.

Desinfektion är det mellersta ledet i triaden rengöring – desinfektion –sterilisering.

Desinfektion är viktigt för att förebygga ohälsa och spridande av sjukdommar och smitta.

 

Sedan 1800 talet har människan förstått förhållandet mellan hygien och olika typer av smittor samt ohälsa. Det är viktigt att hålla en hög hygien.

Samtidigt förespråkar inte vi på Specialrengöringar Sverige någon skrämselpropaganda – vi arbetar utifrån den kunskap som finns idag om hur man bör förhålla sig i olika tillfällen.

Om du känner dig orolig eller funderar över något med desinfektion vid saneringsarbete eller specialrenöring så tveka inte att kontakta oss.

Nedladdning produktblad

Specialrengöringar Sverige erbjuder tjänster inom många områden. Du kan läsa om alla våra tjänster i vår allmänna broschyr om Specialrengöringar Sverige. Vi kan bland annat hjälpa dig med lukt och röksanering. För att läsa mer om dess fördelar kan du ladda ner vårt allmänna Produktblad om Lukt & Röksanering. För att få mer fördjupad information om de tjänster vi erbjuder kan du gå till respektive tjänst på vår hemsida. Vill du få en överblick av alla våra produktblad och broschyrer, gå till sidan nedladdning av filer.
Specialrengöringar Sverige broschyr.
Produktblad Lukt & Röksanering Specialrengöringar Sverige.