020 - 364040 [email protected]

När du behöver Specialrengöringar Sveriges tjänster så är det ofta när det inte är ordinarie arbetstid (för vanliga företag).

Trupperna från Specialrengöringar utför akuta jobb varje dygn, både på ordinarie arbetstid och utanför.

Olika typer av krångliga rengöringar som kräver stor kunskap, speciella maskiner och tekniker är de vanligaste formerna av jouruppdrag för oss.

Ibland är det olika sanitära saneringar, rengöring efter översvämningar av diverse olika saker som inte alltid bara är vatten. Klotter, sabbotage, lukter eller som här avloppstopp.

Den här gången så var det problem med avloppet i en bostadsrättsföreing i Visby. Ett jourteam från Specialrengöringar Sveriges filial på Gotland ryckte ut och löste det akuta problemet.

Inom några timmar så var funktionen i huset tillbaka och avloppen kan användas som vanligt igen.

Jouren når du via telefon på 020-364040