020 - 364040 [email protected]

Ett av de sista uppdragen som vi inom Specialrengöringar Sverige utförde var en besiktning av de nya slamtankarna vid Visby hamn.

De nyinstallerade tankarna skulle inspekteras efter ibruktagandet och Specialrengöringar Sverige´s team på Gotland var de som ordnade att detta gjordes.

Analyser och undersökningar är ett av de tjänsteområden som Specialrengöringar Sverige arbetar inom, det största verksamhetsområdet är just specialrengöring. Dessutom utför vi förebyggande skydd och återställning efter skador.

Nu kavlar vi upp ärmarna för ett fantastiskt 2019, fyllt av utmaningar och nya roliga uppdrag.