020 - 364040 [email protected]

Fågelskydd - spike system

Fågelpiggar – ett billigt skydd

Fågelpiggar är en av de metoder vi har för att skydda fastigheter och objekt mot oönskade fåglar är att montera fågelpiggar. Nedsmutsande, störande fåglar är ett gissel i stadsmiljö. Låt oss på Specialrengöringar Sverige hjälpa dig att bli av med dina fågelproblem.

Fördelar med fågelpiggar:

  • Billigt sätt att skydda små ytor
  • Diskret fågelskydd
  • Effektivt mot större fåglar
  • Är ett fysiskt hinder

Duvor och andra större skadedjursfåglar såsom måsar samlas ofta på avsatser i stadsrummet. Där orsakar de oreda i form av att de smutsar ner och skapar en obehaglig känsla med sin närvaro.

När fåglarna kommer så dröjer det inte länge förrän avsatsen är täckt med fågelskit, bomaterial, fjädrar mm. Nedsmutsningen ser inte bra ut och är en sanitär olägenhet som måste rengöras. Om du inte gör något långsiktigt åt problemet så kommer det att komma tillbaka snabbt igen.

piggar skyddar mot fågelbajs.

Låt oss på Specialrengöringar Sverige hjälpa dig att bli av med dina fågelproblem. Vi är experter på fågelskydd!

Bo Tandlund

Fågelskydds-expert, Specialrengöringar Sverige

Fågelpiggar är ett fysiskt skydd

Spröten på fågelpiggarna hindrar fåglarna från att landa, utan att för den skull skada fåglarna. Med ett fysiskt skydd menas att fåglarna helt enkelt får svårt att landa rent fysiskt. Skyddet fungerar bäst mot större fåglar såsom duva, mås och kråkfåglar.

Spikesystem – ett diskret system

Man vill naturligtvis att ett fågelskydd skall vara diskret. På lite avstånd så tänker man inte på att fågelpiggarna sitter där. Piggarna är monterade i nylonband som är transparenta och själva piggarna är gjorda av rostfritt tunt material för minsta visibilitet.

Det här fågelskyddssystemet används framför allt på avsatser, skyltar mm.

Ring oss på 020-364040 om du vill veta mera om fågelpiggar eller maila till oss!

8 + 13 =

Skydd av skylt mot fågel

Fåglarnas avföring är grogrund för bakterier,svamp och mögel

Fåglarnas avföring innehåller förutom bakterier som kan smitta människan även syror. Denna syra fräter på byggnadsmaterial och leder till nedbrytning av konstruktionen. Fasader av sten, tegel och puts är särskilt utsatta för detta men även metaller påverkas eftersom syrorna snabbar på korrosion (rost) i metallen.

Här är några kunder vi hjälpt med fågelpiggar:

Fågelpiggar på Riksbanken Stockholm
Montage av fågelpiggar
fågelskydd av skyltar
Fågelskydd för Vattenfall med spikesystem

Sveriges Riksbank vid Brunkebergstorg är en av de fastigheter som fått hjälp av Specialrengöringar Sverige. Här har vi monterat fågelpiggar på avsatser.

För Arriva har vi fågelskyddat ”Slussens bussterminal” i Stockholm. Duvorna satt på rörinstallationer i taket och orsakade nedsmutsning av passagerarna.

Vi hjälper Systembolaget att skydda sina skyltar mot nedsmutsning från fåglar. Fågelpigg är en av de metoder vi använder.

Vattenfall är också ett exempel på kund inom fågelskydd. Bland annat skyddas kraftstationen i Älvkarleby.

Eftersom du var intresserad av fågelpiggar så kanske du också är intresserad av detta: