020 - 364040 [email protected]

Fågelskydd

Fågelskydd – för din hälsa och fasad

Både din fastighet och verksamheten som bedrivs i den mår bra av att hålla fåglar borta och att säkras mot fåglar eftersom stuprör, hängrännor, ventilation, skorstenar m.m. kan täppas igen av spillning och bomaterial.

Många upplever fåglar som obehagliga och smutsiga

Spillning fräter dessutom på tak och fasader, som då kan släppa in fukt som följd. För ett företag ser det illa ut att byggnaden är nedsmutsat av fågelspillning, och för restauranger kan fåglarnas närvaro innebära att gästerna uteblir. Med ett bra fågelskydd så slipper du detta.

Fågelskydd Specialrengöringar Sverige.

Vi hjälper er genom hela processen som det kan innebära att bli av med fåglar eller att skydda sin egendom mot dem.

Bo Tandlund

Fågelskydds-expert, Specialrengöringar Sverige

Argument för att montera fågelskydd:

 • Fåglar stör och upplevs som smutsiga
 • Fåglar smutsar ner
 • Spillning kan orsaka byggnadsskador
 • Fågelspillning är en sanitär olägenhet som kan sprida smitta

Specialrengöringar Sverige´s fågelsäkring består av effektiva lösningar som hindrar fåglarna från att slå sig ner, utan att skada dem. De är också i möjligaste mån osynliga för att inte störa arkitekturen. Lösningarna anpassas efter varje plats och kan exempelvis bestå av nät, piggar, vajrar, ljudsystem eller el-lister.

Vi hjälper dig gärna med ett skräddarsytt förslag!

2 + 4 =

Fågelskydd Specialrengöringar Sverige.

Tjänster vi utför

Vi på Specialrengöringar Sverige hjälper er genom hela processen. Vi har ett komplett program för att bli av med fåglar eller att skydda sin egendom.

 

 • Besiktning
 • Åtgärdsförslag med offert
 • Montage
 • Uppföljning samt kontroll och underhåll
 • Sanering av fågelbon / bomaterial / fågelkadaver
 • Sanering av fågelträck / duvträck / fågelspillning

Sanering efter fåglar

Där fåglar huserat och bott blir det stor nedsmutsning med bland annat fågelbajs, kadaver och bomaterial. Detta kan innehålla många smittsamma bakterier som kan orsaka sjukdomar men även otrivsel och sanitära olägenheter.

 

 Argument för att anlita oss:

 • Snyggt och fräscht
 • Snabbt sanerat och rengjort
 • Korrekt åtgärdat
 • Vi desinfekterar efter
 • Avfallet omhändertas av oss
 • Tryggt, snabbt, ekonomiskt och säkert.
 • Minskar smittrisk

”Spike System” eller fågelpigg system

Systemet installeras på ytor som ska skyddas mot att fåglar sätter sig eller övernattar, till exempel ovan avsatser, skyltar, balkar och rör. Systemet är effektivast mot mås, duva och kråkfåglar (ej småfågel).

Nedsmutsningen ser inte bra ut och är en sanitär olägenhet som måste rengöras. Om du inte gör något långsiktigt åt problemet så kommer det att komma tillbaka snabbt igen.

 

Argument för att använda fågelpigg system:

 • Hindrar effektivt stora fåglar
 • Diskret – det syns inte så mycket
 • Billigt sätt att skydda sig mot fåglar

Fågelnät, nätsystem eller fågelnätssystem

Ibland kan det vara effektivast att montera ett nät över ytan man vill skydda. Detta gäller för stora som små ytor, exempelvis fasader, balkonger, ljusinsläpp mm. Näten kan fås i olika stora maskvidder beroende på vilken typ av fågel man vill skydda sig emot. Näten finns i flera olika färger eller i transparent för att smälta in i fasaden. Många tänker och tror att nät blir en ful lösning på problemet med fåglar.

Fågelnät är naturligtvis inte alltid en lösning men många gånger är det så gott som osynligt. Skyddsnät mot fågel är dessutom en av de effektivaste metoderna som finns.

 

 Argument för att använda fågelnät:

 • Ett fysiskt effektivt hinder
 • Kan skydda stora ytor
 • Finns i många färger – diskret

Fågelwiresystem

Fågelwiresystem är en tunn wire som förhindrar fågeln att kunna sätta sig / landa. Fågelsäkring med hjälp av wire används främst på avsatser, skyltar, balkar och liknande ytor och passar bäst mot större fåglar såsom mås, duva och kråkfågel. Säkring med tråd är en bra metod att använda på takkanter, hängrännor, fasadklackar och fönsterbleck.

Wiresystem är diskreta och smälter in i fasaden, stolparna är tillverkade av rostfritt stål och wiren av uv-skyddad nylon. Detta är vårt minst synliga fågelskydd.

Vaijern monteras i små stolpar som limmas eller skruvas till underlaget. mellan stolparna så spänns en vaijer eller nylontråd som förses med fjäder så att spänningen hela tiden är konstant och att vaijersystemet inte går sönder om något träffar vaijern.

 

 Argument för att använda fågelwiresystem:

 • Diskret
 • Används där det är måttligt fågeltryck
 • Billigt sätt att skydda mot fågel

Ljudsystem mot fåglar

Med ett ljudsystem kan du skydda stora områden mot fågel där andra metoder inte är applicerbara. Stora och krångliga ytor som behöver skyddas eller där man inte kan ha ett synligt skydd. Ljudsystem för fågelsäkring arbetar genom att ett varningsljud specifikt för respektive fågelart sänds ut och skrämmer bort fåglarna.

Systemet är djurvänligt och orsakar ingen skada för fåglarna. Det stör tryggheten hos fågeln som då den hör ljudet upplever platsen som obekväm och osäker. De söker sig då till andra platser som de upplever tryggare och säkrare. Ljudet sänds ut med en naturlig volym och uppfattas ofta inte av omgivningen.

 Argument för att använda ljudsystem:

 • Skyddar stora områden
 • Är diskret
 • Inte ett fysiskt skydd

Problem med måsar under häckningstid

Häckande måsar är mycket aggressiva och vill skydda sina ungar och bon.

Under perioden 1 april till 31 juli är måsarna fredade, dock finns det särskilda regler i jaktlagen och ofta kan vi vara till hjälp. Det är dock mycket viktigt att äggen inte hunnit kläckas.

Specialrengöringar Sverige patrullerar tak och ytor där måsfåglar häckar

 

 Argument för att använda Specialrengöringar Sverige mot måsar:

 • Rutinerade tekniker som är vana att hantera problemet
 • Om äggen hinner kläckas så är det för sent, man måste arbeta proaktiovt.
 • De störningar som uppkommer om ni får problem med måsar kan inte räknas i pengar, det är jobbigt.

Nedladdning produktblad

Specialrengöringar Sverige erbjuder tjänster inom många områden. Du kan läsa om alla våra tjänster i vår allmänna broschyr om Specialrengöringar Sverige.

Vi kan bland annat hjälpa dig med fågelskydd och sanering. För att läsa mer om fågelskydd och dess fördelar kan du ladda ner vårt allmänna Produktblad om fågelskydd & sanering. För att få mer fördjupad information om de tjänster vi erbjuder kan du gå till respektive tjänst på vår hemsida.

Vill du få en överblick av alla våra produktblad och broschyrer, gå till sidan nedladdning av filer.

Specialrengöringar Sverige broschyr.
Produktblad Fågelskydd & sanering Specialrengöringar Sverige.