020 - 364040 [email protected]

En förtvivlad husägare i Kalmar kontaktade vårt lokalkontor och undrade om vi kunde hjälpa.

Fastighetsägaren hade beställt takmålning och takmålaren hade av bara farten och på eget initiativ även målat den fina skorstenen.

Specialrengöringar Sverige arbetar varje dag med att ta bort olika typer av smuts (materia på fel ställe). Denna gång rörde det sig alltså om färg som hamnat på fel underlag, något som vi ofta anlitas för att ta bort.