020 - 364040 [email protected]

Färgborttagning - vi tar bort oönskade färger och bevarar underlaget

Under byggnation, mer text och bilder kommer snart

Vi hjälper dig med färgborttagning från fasader och andra ytor på dina fastigheter och objekt. Det kan även vara i samband med ommålning. Vi är specialiserade på objekt med speciellt känsliga underlag samt på missfärgade ytor som kräver intensiv och specifik rengöring.

En noggrann planering inför insatsen samt anpassad utrustning och rengöringsmedel för ändamålet går hand i hand med teoretisk och praktisk kunskap. Målet är att ge bästa möjliga resultat med minimal negativ påverkan på underlag, känsliga kringliggande miljöer och på miljön i stort.

Husfasader

Ofta handlar det om att avlägsna extern färg från vackra och känsliga fasader. Till exempel från fasader på fastigheter med högt kulturellt värde. Där är det viktigt att skona och bevara väggmålningar, utsmyckningar och tidstypiska strukturer i underlaget.

Vid ommålning av tak

För att uppnå maximalt resultat vid ommålningar av tak gäller som vanligt ett gediget underarbete. Den säkraste metoden för ett bra resultat är som bekant att helt avlägsna den gamla färgen.

Och som vanligt finns krav på att arbeten av detta slag ska göras snabbt och kostnadseffektivt. Med hjälp av speciellt framtagen färgborttagning löser vi upp den gamla färgen som enkelt avlägsnas med hjälp av en högtryckstvätt.

Borttagning av industrifärger

Vi har kunskapen även när det gäller borttagningar av specialfärger. Såsom till exempel borttagning av epoxifärger och grundfärger för färgindustrin. Kontakta oss idag för att diskutera hur vi på Specialrengöringar Sverige kan serva din fastighet angående borttagning av färg.