020 - 364040 [email protected]

Fasadimpregnering

Fasadimpregnering – skydd för din fasad

Fasadimpregnering kan hjälpa dig i flera olika situationer. Kanske vill du förlänga livslängden på din fasad, eller kanske har du problem med genomslag av fukt efter ett slagregn. Tegelfasaden kanske fryser sönder eller växer det oönskad påväxt. Då är fasadimpregnering något för dig!

Minska eller hindra vattenupptagning

Fasaden är husets skydd mot väder och vind. Mineraliska fasader har den egenskapen att de gärna suger åt sig vatten. Ofta är vattenupptagningen negativ för konstruktionen, vatten orsakar skador och bryter ner byggnadsmaterialet i förtid. Därför impregnerar man gärna mineraliska fasader för att minska eller hindra vattenupptagning och i samband med detta så vinner man många fördelar.

 

 

Fasadimpregnering Specialrengöringar Sverige.

Vi har impregnerat fasader sedan 2002 och har ett brett och djupt kunnande inom företaget i detta arbetsområde. Du får gärna kontakta oss om du vill veta mera, vi delar gärna med oss av våra kunskaper inom området.

Jan Persson

Kundrådgivare Malmö, Specialrengöringar Sverige.

Fasadimpregnering Specialrengöringar Sverige.

Fördelar med att låta din fasad bli impregnerad:

 

  • Skyddar din fasad mot nedbrytande surt regnvatten.
  • Minskar risk för påväxt
  • Hindrar vattengenomträngning vid slagregn
  • Tätar till viss del sprickor.
  • Reducerar vattenupptagning och spar energi
  • Bildar inte täta filmer.
  • Har mycket god UV och alkalibeständighet

Skyddsimpregnering mot fukt

Det som impregneringen gör är att göra underlaget avstötande för vatten, vi kallar det för hydrofobt. Metoden som vi använder kallas för hydrofobering och är alltså en skyddsimpregnering mot fukt. Våra impregneringar baseras på silan eller siloxane.

Impregnering stoppar nedbrytningsprocessen

Genom att vatten inte tränger in på samma sätt så minskar eller stoppar vi nedbrytningsprocessen. Vattnet är det som transporterar in smutsen i fasaden och med hjälp av impregnering så förhindras detta. Vatten är också en livsförutsättningen för alger, mögel och mossa, som hindras att växa när det är torrt.

 

 

Låt oss hjälpa dig med din fasadimpregnering. Kontakta oss redan idag!

4 + 11 =

Surt nedfall

Vatten som regnar ner på våra hus är svagt surt, man pratar i dagligt tal om surt nedfall. Syror som gör regnvattnet surt transporteras in i våra fasader tillsammans med regnvattnet. Där fräter syrorna på de mineraliska beståndsdelarna underlaget, det innebär att en process påbörjas som sakta men säkert bryter ned fasadmaterial som tegel, puts, betong, sten och cementskivor etc.

Om det inte hade varit för den sura miljön så hade husen hållit mycket, mycket längre. Ni har säkert hört talas om gamla stenstatyer och utsmyckningar som vittrar sönder. De har stått där massor av år, men nu har processen med nedbrytning tagit fart och det är just det sura regnvattnet som orsakar detta.

Tegelfasader kan ofta få problem på grund av fukt

Det är inte helt ovanligt att man får se frysskador i tegelväggar. Vatten som blir stående i teglet när det fryser spjälkar långsamt sönder tegelstenen undan för undan. Vid varje nollpunktpassering så förstoras skadorna om det står vatten i tegelstenen. Ett annat vanligt problem är armeringskorrosion och att murverkskramlorna rostar sönder så att skalmurar inte längre är fästa till byggnaden så som det är meningen.

Det finns det flera olika fördelar i olika situationer med att göra sin fasad torr med hjälp av fasadimpregnering. Vid just tegelimpregnering använder vi speciella impregneringsmedel för att inte teglet skall missfärgas och att tilltänkta egenskaper uppnås.

Fasadimpregnering Specialrengöringar Sverige.

Fasadimpregnering får inte vara för tät

Samtidigt som vi vill hindra fuktinträngning i underlaget så är det viktigt att inte fasadens förmåga att andas förhindras. Man kallar det för att fasadimpregneringen måste vara diffusionsöppen, det innebär att vattenånga skall kunna transporteras igenom impregneringen så att uttorkning innifrån kan fortgå.

Fasadimpregneringen skall alltså minska fasadens upptagning av fukt, men samtidigt tillåta fasaden att andas.

 

Fasadimpregnering – problemlösare vid fuktproblem eller slagregn

En del fasader får problem med genomblödning av vatten vid slagregn eller långvarigt regnande. Trycket från regnvatten gör att vattnet så småningom når genom hela väggkonstruktionen och skapar fuktproblem på insidan. Vi har flera gånger kunnat få detta att upphöra genom att impregnera väggkonstruktionen och på så sätt eliminerat inomhusproblemen som tidigare varit.

 

slagregn på fasad - fasadimpregnering
Frysskadat tegel fasadimpregnering

Fall då fasadimpregnering inte rekommenderas

En fasadimpregnering lagar inte en redan trasig fasad – i värsta fall kan faktiskt en impregnering göra en skada ännu värre. Därför så är det viktigt att gå igenom just ditt hus förutsättningar noggrant innan en behandling utförs.

Vi hjälper dig gärna i processen, tveka inte att kontakta oss för hjälp och information.

Några kunder vi hjälpt med fasadimpregnering:

Fasadimpregnering för stenafastigheter
Fasadimpregnering och tegelbyte
Fasadimpregnering Botkyrkabyggen

Fasadimpregneringar av prefab-betongelement i miljonprogrammsområden.

Impregnering av tegelfasader samt utbyte av skadade tegelstenar.

Impregnering av putsfasader mot inträngning av vatten.

Stockholmshem är ett av de biolag som vi hjälper med fasadimpregneringar när de behöver åtgärda fasader.