020 - 364040 [email protected]

Fasadrengöring

med ultrarent vatten

Fasadrengöring med ultrarent vatten

Skulle du vilja rengöra din fasad på ett extra skonsamt sätt, helt miljövänligt och dessutom ofta billigare än vid traditionell fasadrengöring? Då är detta för dig! Produktblad Fasadrengöring med ultrarent vatten.

Fasadtvätt med ultrarent vatten ger dig dessa fördelar:

  • Skonsam rengöring av din fasad
  • Ultra rent vatten fungerar som algmedel och motverkar påväxt.
  • Helt miljövänlig, inga kemikalier behövs.
  • Tyst arbetssätt som i mindre utsträckning stör de boende
  • Ofta ekonomiskt fördelaktigt då liftar inte behövs i samma utsträckning som vid traditionell fasadtvätt
  • Du behöver inte oroa dig för att djur, växter eller planteringar skall ta skada.

 

Fasadrengöring med ultrarent vatten är det bästa alternativet –

skonsam och prisvärd rengöring som är helt miljövänlig!

Kristian Skibdal

VD, Specialrengöringar Sverige

Rengöring med Ultrarent vatten.

Vad är ultrarent vatten?

Ultrarent vatten får vi fram genom att vi filtrerar vattnet i fina filter och sedan avjoniserar vattnet så får vattnet andra egenskaper än det hade tidigare. Vattnet, som strävar efter att återta sitt tidigare tillstånd, blir effektivare för att lösa smutsens bindningar mot underlaget.
Därigenom så uppnår vi effekten att det ultrarena vattnet blir ett effektivt verktyg för rengöring av bland annat fasader. Vattnet appliceras med hjälp av teleskoplansar och borstar på den yta som skall rengöras och borsten ger också lite hjälp till rengöringsprocessen genom den mekaniska bearbetning som uppstår.

Fasadrengöring med ultrarent vatten blir ofta billigare

En vanligtvis stor kostnadspost när man rengör fasader är åtkomsten till arbetsområdet. Det kan ske genom att byggnadsställning monteras eller kanske vanligare att liftar används för att man skall kunna komma åt arbetsytan.När man arbetar med ultrarent vattenteknik så kan långa skaft av hållbart lågviktsmaterial användas och man kan i gynnsamma förhållanden nå upp till ca 17 meter. Det gör att man slipper liftkostnaden.

Slipp lift och bli effektivare!

Ofta är det också en tidsbesparing att slippa liftar och ställningar, så även om rengöringstekniken brukar vara lite långsammare än traditionell rengöring så kan slutekonomin göra att det här alternativet är mest ekonomiskt.

Ultrarent vatten som alg och mögelmedel

När du låter oss tvätta din fasad med ultrarent vatten så uppnår du flera fördelar. Ultrarent vatten fungerar nämligen även som anti alg- och mögelmedel eftersom mögel och algceller luras till att dricka ihjäl sig så att de spricker och dör. Detta sker eftersom cellerna alltid eftersträvar att behålla samma koncentration av bland annat salter i sin egen vätska som det kringslutande vattnet. Då ultrarent vatten inte innehåller några salter kommer en koncentrationsutjämning aldrig att ske och cellen fortsätter ta in vatten tills den spricker.

Dessutom försvinner alla sporer från fasadytan och smuts som annars skulle binda fukt till underlaget, vilket i sin tur ger bra grogrund för ny påväxt.

 

Fasadrengöring ultrarent vatten.
Fasaderengöring Ultrarent vatten.

Mer om fasadrengöring med ultrarent vatten

Vårt dricksvatten är rent nog att dricka, men det är inte fritt från främmande ämnen. Om man gör en analys av sitt kranvatten så ser man att det finns salter och organiskt material i vattnet. Det handlar om salter av kalcium, natrium, magnesium, mangan och järn från några hundradels milligram per liter till några tiotals milligram. Det är inte farligt att dricka, möjligen till och med nyttigt. Sådant vatten duger bra att tvätta kläder och golv med, men när man skapar ultrarent vatten så förstärks rengöringseffekten i vattnet och det får fördelar ur rengöringssynpunkt. Naturen strävar efter att hamna i osmos – alltså jämnvikt. Det ultrarena vattnet kommer därför att sträva efter att ta till sig salter och mineraler.

Genom att låta ultrarent vatten komma i kontakt med smutsen så avlägsnas smutsen från fasaden. Anledningen är att smuts just består av salter och fett. När det ultrarena vattnet kommer i kontakt med smutsen tas salterna i smutsen upp av det ultrarena vattnet och fettet lossnar från sin yta.

Nedladdning produktblad

Specialrengöringar Sverige erbjuder tjänster inom många områden. Du kan läsa om alla våra tjänster i vår allmänna broschyr om Specialrengöringar Sverige.

Vi kan bland annat hjälpa dig med fasadrengöring med ultrarent vatten. För att läsa mer om ultrarent vatten och dess fördelar kan ladda ner vårt allmänna Produktblad om fasadrengöring med ultrarent vatten. För att få mer fördjupad information om de tjänster vi erbjuder kan du gå till respektive tjänst på vår hemsida.

Vill du få en överblick av alla våra produktblad och broschyrer, gå till sidan nedladdning av filer.

Specialrengöringar Sverige broschyr.
Produktblad Fasadrengöring med ultrarent vatten Specialrengöringar Sverige.