020 - 364040 [email protected]

Forskare vid University of Cambridge har kopplat dödsfall i Coronavirus-hotspots som London och Midlands med exponering för höga luftföroreningar.

Här kan du läsa uppsatsen: Länk

Kan det vara så att dålig luftkvalitet gör oss mer sårbara för Corona viruset och hur sjuka vi blir utav det.

Vi på Specialrengöringar Sverige följer saker som skrivs i ämnet. Det låter sannolikt att om man utsätts för luftföroreningar så skulle följdverkningarna av en virussmitta som Corona kunna bli potentiellt mycket allvarligare.

Vi kom över en spännande forskningsartikel från England och återger en del av detta här.

Tidigare exponering för dålig luftkvalitet en orsak till allvarliga följdverkningar av Corona/Covid-19?

Forskare från MRC Toxicology Unit vid University of Cambridge analyserade uppgifterna om totalt coronavirusfall och dödsfall från sju regioner i England mot nivåerna av kvävedioxid (NO2) och kväveoxider (NOx), som samlats in mellan åren 2018 och 2019, innan viruset drabbade landet.

När teamet jämförde det årliga genomsnittet av dagliga NOx- och NO2-nivåer med det totala antalet fall av coronavirus i varje region, fann de att ju högre föroreningsnivåerna var, desto större är antalet coronavirusfall och dödsfall.

Det verkar som att högre halter av luftföroreningar ger högre antal av sjuka, allvarligt sjuka samt dödsfall i corona/Covid-19.

Dålig luftkvalitet

Forskarna säger att deras resultat endast visar en korrelation och att ytterligare forskning behövs för att bekräfta att luftföroreningar förvärrar coronavirus.

Marco Travaglio, doktorand vid MRC Toxicology Unit, sa: ”Våra resultat ger de första bevisen på att dödsfall i SARS-CoV-2-fallet är förknippat med ökade kväveoxid- och kvävedioxidnivåer i England.

”London, Midlands och Nordväst visar den största koncentrationen av dessa luftföroreningar, med södra regioner som har de lägsta nivåerna i landet, och antalet dödsfall i COVID-19 följer en liknande trend.”

Specialrengöringar Sverige mäter varje vecka luftkvalitet på många olika ställen i Sverige. En frisk inomhusmiljö har blivit något som fler och fler blir medvetna om. Hälsoaspekterna som kommer med dålig luftkvalitet ska inte underskattas och det är en förhållandevis lätt och smidig sak att hålla koll på de vanligaste inomhusmiljöfaktorerna.

Här kan du läsa mera om luftkvalitet

Om du vill prata om luftkvalitet med en av våra rådgivare så är du välkommen att höra av dig på telefon 020-364040 eller via [email protected]