020 - 364040 [email protected]

En del av vår verksamhet är olika typer av luftkvalitetundersökningar.

Ett av de instrument som vi använder för att undersöka luftkvalitet i miljöer är realtidsuppkopplade sensorer som kopplas upp till våra övervakningssystem via internet. Där kan våra duktiga tekniker med hjälp av AI hålla koll på de olika enheterna som finns runt om i Sverige.

Ett exempel från idag är ett larm som vi fick från en bostadslägenhet på Ringvägen i Stockholm. Sensorerna upptäckte att det blivit för många av de minsta partiklarna i luften i lägenheten. Sensorerna mäter bland annat partiklar i stoleken 1, 2,5 och 10 mikrometer. Dessa små partiklar är farliga för oss människor eftersom de är så små att de kan ta sig in i kroppen genom våra andningsorgan.

Efter en tid sjönk halten partiklar i lägenheten och ännu sålänge behöver inget göras som åtgärd.

Vad orsakade larmet?. Det vet vi inte ännu, det kan vara så enkelt som att fönster öppnades för att vädra och att smutsig stadsluft tog sig in utan att först passera luftfilter.

Långtidsmätningarna är en del i våra undersökningar som vi kan använda vid utredning av diffusa hälsobesvär. Vi använder även denna typ av luftkvalitetundersökning när vi kvalitetskontrollerar luft i miljöer såsom exempelvis skolor, dagis, kontorslandskap, verkstadshallar eller industri.

Monitorering av luftkvalitet genom den här metoden ger i sig själv oftast inte tillräcklig information. Varje uppdrag är unikt och våra duktiga medarbetare föreslår vilka mätningar och eventuella andra undersökningar som bör göras.

Vill du veta mer om realtidsundersökning av luftkvalitet så ring oss gärna på 020-364040 eller maila på [email protected]