020 - 364040 [email protected]

Injustering av ventilation

Injustering av luftflöden

Rätt injusterad ventilation är viktig för att säkerställa att tillräckligt med luft omsätts i varje rum i förhållande till antal brukare. Du vill inte ha för lite luftomsättning och heller inte för mycket så att slöseri uppstår. För att säkerställa att luftflöden är korrekta så gör man luftmätningar och vid behov så justeras ventilationen.

Argument för att injustera ventilationen:

  • Förutsättning för friskt inomhusklimat
  • Energioptimerad fastighetsdrift
  • Behagligt inomhusklimat utan känsla av drag
  • Mindre risk för radonproblem och mögel/fuktskador
Injustering av ventilation Specialrengöringar Sverige.
Injustering av ventilation Specialrengöringar Sverige.

Optimera ditt luftflöde

För att få ditt ventilationssystem så effektivt som möjligt så behöver det inte bara vara korrekt rengjort och monterat, det behöver också vara rätt injusterat så att luftflödet är helt rätt. Det ska inte vara för mycket, det skulle innebära onödigt stor förbrukning av energi och det riskerar att upplevas som dragit eller att det väsnas onödigt mycket. Du vill heller inte ha för lite ventilation, det medför andra risker för de som vistas i byggnaden och för byggnaden själv.

För att få ett bra inomhusklimat så måste ventilationen vara bra och korrekt. Specialrengöringar Sverige hjälper dig med att få till de vanligaste justeringarna och mäter in så att resultatet är korrekt.

Michael Norberg

Ventilationsexpert, Specialrengöringar Sverige

Rätt luftomsättning = bra inomhusklimat

Vi människor förbrukar luft bara genom att vara. Alla våra aktiviteter inomhus skapar föroreningar i luften och vi förbrukar syre hela tiden. Vi ägnar oss åt matlagning, vi köper saker som ger emissioner och vi duschar etc. Allt detta kräver att ventilationen ser till att ny frisk luft kommer in och att den förbrukade luften ventileras ut.

En vuxen människa i Sverige idag spenderar 80% av sin tid inomhus och andas 24 000 liter luft per dygn. Det är viktigt att det är bra luft vi får i oss.

Ventilationssystem behöver kontinuerlig kontrollmätning

Man skulle kunna tro och tänka sig att ett system som en gång justerats för alltid skulle vara korrekt justerat. Så är det tyvärr inte, med tiden är det en god idé att kontrollmäta och injustera alla ventilationssystem.

Vi tror på personlig service – ring oss på 020-364040 eller maila via formuläret!

3 + 9 =

För låga flöden kan orsaka mögel

För låga luftflöden gör inte bara inomhusklimatet sämre, det leder ofta till att det uppstår en obalans i ytorna som ska ventileras. För det falet att du har ftx värmeåtervinningssystem, kommer återvinningen att försämras om luftflödena inte är balanserade rätt. vid för lågt frånluftsflöde så måste det ersättas av köpt energi. För lågt frånluftsflöde kan också innebära att det blir övertryck i fastigheten. Övertryck i fastigheten är inget man vill ha eftersom det skapar problem med fuktutfällning på helt fel ställen som i sin tur skapar mögelproblem och fuktskador som kan kosta mycket pengar.

För höga luftflöden kan bidra till höga kostnader

Vid höga luftflöden finns en uppenbar risk att man upplever drag. Det gör att man ofta vill höja temperaturen för att kompensera att det känns kallt. Dessutom så ventilerar du ut dyr köpt varm luft som inte hade behövt bytas.

Med rätt injusterad ventilation kan du vinna många fördelar

Det motsatta gäller som du förstått för en feljusterad ventilation, det skapar risker för otrevliga skador på de som nyttjar en fastighet och på fastigheten själv.

Injustering av ventilation Specialrengöringar Sverige.

Några av våra kunder inom injustering av ventilationssystem:

Injustering av ventilation
Exempel injustering ventilation

Anders Bodin Fastigheter är en av de kunder som vi hjälper att justera luftflöden i deras fastigheter.

När Specialrengöringar Sverige gör ventilationsrengöring för Diös Fastigheter så kontrolleras och justeras luftflödena också.

När vi samarbetar med Caverion om ventilationsrengöring så är injustering och kontroll ett av momenten som vi utför.

Brf Gula Husen i Häggvik är en av de bostadsrättsföreningar som fått sin ventilatiion justerad och rengjord av Specialrengöringar Sverige.

Eftersom du var intresserad av injustering av ventilation så kanske det här också kan intressera dig: