020 - 364040 [email protected]

Genom att underhållsspola kontinuerligt förebyggs avloppsproblem så se till att ha koll på dina rör och avlopp. Låt oss på Specialrengöringar Sverige spola dina avlopp i förebyggande syfte så kan vi förhindra framtida rörproblem.

Om det behövs så kan vi även göra en rörinspektion för att vi ska kunna granska rörens nuvarande skick.  Våra professionella tekniker och spolbilar i är tillgängliga för planerade arbeten och jourarbeten i hela Sverige

Det är viktigt att kontinuerligt utföra avloppsrensning och högtrycksspolning för att undvika större avloppsstopp och rörproblem i framtiden. Boka därför in avloppsresning med avloppspolning redan idag så ser vi till att få era avlopp att fungera som nya igen.

Ett effektivt sätt att undvika oförutsedda avloppssopp är att underhålla och spola avloppen regelbundet. Det gör man enklast med stamspolning vart 5 till 7 år. Under stamspolning sprutas hetvatten in med hjälp av högtrycksspolning. Våra kraftfulla vattenpumpar skapar ett ordentligt tryck som gör avloppen rena och välfungerande igen. Vi ändrar också munstycken beroende på vilken typ av spolning som behöver genomföras. Undvik kostsamma vattenskador, stopp i avlopp och andra problem som kan uppstå vid brist utav underhåll.

Låt vår spolbil i Stockholm utföra avloppsrensning av era avlopp så blir dem som nya igen!