020 - 364040 [email protected]

Luftkvalitet – hur står det till hos dig?

Inom ett av våra tjänsteområden så arbetarvi med luftkvalitetanalyser.

En kund i Västerås upplevde att de hade dålig miljö inomhus, de ligger i närheten av ett kraftvärmeverk och har verksamhet i huset som möjligtvis kan sprida partiklar.

Flera medarbetare har upplevt dåligt arbetsmiljö och därför valde de att tillsammans med fastighetsägaren undersöka och försöka förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Det är inte kul att bo eller gå till jobbet i en byggnad där man misstänker att man drabbas av luftkvaliten. Ibland är det falskt alarm, ibland hittas stora briser som gör oss sjuka av att vistas i lokalerna.

Inom tjänsterna för luftkvalitet så hjälper vi dig att utvärdera din närmiljö.’

Här ovan ser du en bild från en mätning som utvärderas i svepelektronmicroskåp.

Specialrengöringar Sverige är ett rikstäckande företag som är verksamma inom att skapa friska och hälsosamma inomhusmiljöer för människor. En naturlig del av vårt arbete är att undersöka inomhusmiljön på arbetsplatser och bostäder.

Beroende på vilken typ av byggnad, upplevd problematik och förutsättningar så har vi många olika typer av undersökningar vi kan göra på din inomhusmiljö.

Ett rikstäckande nät av mättekniker som är duktiga finns till din tjänst, de arbetar tillsammans med experter som utvärderar testresultat och provtagningar på inomhusmiljön. Tillsammans så skapar vi en bra nationell parner för dig som vill göra utvärderingar av inomhusmiljön.

Om du vill ha hjälp av en duktig mättekniker i Västerås för inomhusmiljömätnimgar så ring till Tobias på 0735-144061