Luftkvalitetmätning Malmö - Lantmännen Maskin

Luftkvalitetmätning Malmö – Lantmännen Maskin är en av våra kunder.

Referensuppdrag: Luftkvalitetmätning Malmö – kontor

 

Beställare: Lantmännen Maskin

 

Utfört: 2017

 

Uppdragets storlek: Ca 20 000kr

Omfattning: Luftkvalitetmätning i huvudkontoret med tillhörande personalutrymmen för Lantmännen Maskin.

Mätning med direktverkande mätinstrument (screening) samt dokumentation. Kontroll av luftflöden samt nedsmutsningsgrad i ventilationskanaler.

Uppdraget i korthet: Utföra en kontroll av arbetsmiljön i de utrymmen där personalen vistas varaktigt.

Kontrollen var en del i företagets interna egenkontroll. Inom företaget arbetas det aktivt med arbetsmiljön och trivsel. Eftersom en del av personalen klagat på luftkvalitén och att luften upplevdes ”tung” så ville man undersöka luftkvalitén.

Luftkvalitetmätning vid Lantmännen Maskin´s HK i Malmö.

Lantmännen Maskin är en stor arbetsplats, det arbetar ca 80 medarbetare på kontoren i Malmö. Lokalerna som är hyrda har man haft i många år så man är väl förtrogna med huset.

Företaget är måna om sina anställda och som en del i att få alla att trivas så gör man regelbundet medarbetarundersökningar. Vid en av dessa undersökningar så visade det sig att några av medarbetarna upplevde luften som ”tung”.

 

Det föranledde att Specialrengöringar Sverige kontaktades för att göra en screening av luftens kvalitet.

Kontakta oss om luftkvalitéundersökningar

4 + 2 =

Vad hittades i luften då?

Vi pratar egentligen aldrig om kunders mätresultat, men i det här fallet har vi fått tillstånd att berätta.

Vi hittade faktiskt inte någonting anmärkningsvärt, några värden var lite högre än normalt, men helt inom gränserna för vad som det får vara. Det var bland annat koldioxidhalterna i vissa delar av lokalerna. Mätteknikerna från oss kunde komma med goda råd och tips om åtgärder som enkelt kunde genomföras för att ytterligare förbättra arbetsmiljön.

 

 

Luftkvalitetundersökning – en naturlig del av egenkontrollen för arbetsmiljön.

Att undersöka arbetsmiljön så att medarbetarna mår bra på jobbet och har en schyst arbetsplats bör vara grundläggande för varje arbetsgivare. En del av detta kan vara att regelbundet göra luftkvalitetundersökningar.

Rutinmässig genomgång av arbetsmiljö ger positiva mervärden.

Omtänksamma arbetsplatser har gladare medarbetare, proaktiva arbetsgivare undersöker och hittar fel innan det blivit ett problem. Specialrengöringar Sverige kan vara en del av lösningen. Med tjänster inom luftkvalitetundersökningar och andra miljöfaktorer så som microvågor, ljus, buller och temperatur /drag så kan vi hjälpa dig att skapa bra miljöer.

 

Här hittar du en länk till vårt kontor i Malmö: https://specialrengoringar.se/specialrengoringar-malmo/

Här kan du läsa mera om luftkvalitetmätning: https://specialrengoringar.se/luftkvalitetmatning/

 

#Luftkvalitetmätning Malmö #Luftkvalitetundersökning Malmö #Luftkvalitetanalys #Inomhusmiljöproblem Malmö #Mögelundersökning Malmö #Specialrengöringar Sverige Malmö #Miljöproblem inomhus #jonmätning luft #koldioxid inomhus