020 - 364040 [email protected]

Nyheter

Ibland kallar de oss trollerikonstnärer

Vi hjälper våra kunder när de råkar ut för problem som de inte klarar av med egen personal. Specialrengöring, förebyggande skydd, smarta serviceavtal och återställning av skadade ytor, det är vår vardag. En industri i Västernorrland ville göra fint inför en...

Godmorgon Sverige

Verksamheterna runt om i Sverige pågår ordinarie tid mellan kl 06,00 till 18,00. Ring oss på 020-364040 när du behöver hjälp

Hur har ditt tak det?

Taket är kanske det viktigaste skyddet för ditt hus, men många tycker inte att det är så roligt att lägga pengar och arbete på eftersom det inte syns så mycket från marken. Ett beväxt tak ger ökad risk för skador när vattenavrinningen inte fungerar som det är tänkt....

Varmt inomhus och dålig luft?

Hur är det i ditt hus, får ni den luftväxling som ni ska ha? Många i Sverige lider just nu av jobbigt klimat inomhus, det blir varmt och en del upplever starkt obehag. Igensatta ventilationssystem fungerar dåligt. Hur länge sedan var det som ni rengjorde...

Hundratusentals maskar hemlösa på Gotland

Våra sopkärlstvättningsenheter arbetar för fullt över hela Sverige. Med ökad värme så kommer problem med maskar i sopkärlen. Tidigare sa man att det kom som ett brev på posten, det gäller ju inte riktigt längre, men ni förstår vad jag menar. En av de tjänster som vi...

Vad kan Specialrengöringar Sverige lära av Napoleon?

Idag har 20st av våra säljare varit på vidareutbildning vid Hk i Stockholm. Kompetensutveckling är något som är väldigt viktigt för vår kedja, därför vidareutbildar vi kontinuerligt vår personal. Idag var det ett av våra fyra obligatoriska möten för säljare. Dagen...

Sanering vid sent upptäckta dödsfall eller social misär

Som vårt företagsnamn antyder så arbetar vi med specialrengöring, när uppdraget blir för svårt för andra yrkesgrupper eller när det krävs specialistkunskap och utrustning så kopplas våra trupper in. Ett av våra arbetsområden är sanering efter social misär och ibland...