020 - 364040 [email protected]

Olika blästringar

Blästringsmetoder

Blästring är en rationell och miljövänlig metod för rengöring och bearbetning. Metoden används vid nyproduktion, underhåll och renovering. Det betyder att genom mekanisk bearbetning med blästermedel under tryck rengöra en yta.

Blästring går ut på att rengöra eller bearbeta en yta med någon typ av blästermedel som under anpassat tryck sprutas mot underlaget som ska rengöras. När blästermedlet träffar ytan så sker en mekanisk bearbetning som ger rengöringseffekten (eller annan önskad effekt). Val av blästermetod och blästermedel beror på vad du vill åstadkomma.

Vid underhållsarbeten och renoveringar är blästringen en överlägsen metod eftersom den snabbt och enkelt tar bort smuts, gamla färglager, rost, beläggningar och glödskal. Direkt efter blästringen och rengöring kan du gå till nästa arbetsmoment.

Behöver du hjälp med blästring?

Här nedanför kommer vi att berätta kort om några av de vanligaste formerna av blästringsmetoder och deras fördelar.

När du behöver hjälp med blästring så tveka inte att kontakta oss för att få hjälp att hitta bästa möjliga rengöringsmetod för just ditt behov. Vi hjälper dig att ta fram en rengöringsmetod som löser ditt behov på bästa sätt.

Om det inte skulle vara just en blästringsmetod som du har behov av så har vi också många andra rengöringsmetoder i vår produktportfölj.

Blästring är en miljövänlig metod för rengöring, genom att inga kemikalier används vid blästring så är miljöpåverkan liten vid denna typ av rengöring. 

Låt oss hjälpa dig personligen! Kontakta oss idag!

1 + 1 =

Traditionell torrblästring och våtblästring

Det traditionella sättet att blästra är att använda (vanligtvis) blästersand som sedan torrt blåses mot underlaget i syfte att bearbeta underlaget eller rengöra det. Denna typ av blästring dammar av naturliga skäl mycket och för att minska dammet så kan man tillsätta vatten vid munstycket så att sandmolnet innesluts i en vattendimma.

Fördelar med traditionell torr och våtblästring:

 • Effektiv grov avverkning
 • Billigt
 • Miljövänligt
 • Kan göras även när det är kallt

Till höger rengörs en avfallsbassäng på Gotland inför renoveringsarbete.

Torboblästring

Vid Torboblästring så blandas blästermedel med vatten redan i blästerbehållaren. Blästermedlet är alltså omgivet av vatten redan när det lämnar blästermaskinen vilket gör att blästringen bli mycket skonsam. Maskinerna kan justeras mycket noggrant så att precis rätt avverkning sker på underlaget.

Fördelar med Torbo-blästring:

 • Kan blästra skonsamt med sand
 • Effektivt men skonsamt, exakt avverkning.
 • Mycket miljövänligt
 • Låg vattenförbrukning
 • Ekonomiskt

Till höger ser du en tegelfasad som friläggs från färg på ett K-märkt hus.

Sodablästring

När sodablästring utförs så används bikarbonat som blästermedel. Bikarbonat eller soda som vi säger är mycket lätt och har goda egenskaper för blästring vilket innebär att metoden blir effektiv men ändå mycket skonsam. Den här metoden är lämplig då det krävs försiktighet, som tex vid färgborttagning.

Fördelar med sodablästring:

 • Mycket skonsam blästringsmetod
 • Billigare än t.ex kolsyreblästring
 • Miljövänligt
 • Väldigt exakt avverkning

Till höger ser du ett Arlanda Expresståg få den yttersta klarlacken avlägsnad utan att skada lacken under.

Vaccumblästring

Med vaccumblästring så kan vi hjälpa dig att rengöra med hjälp av blästring på ett smart och smidigt sätt där det inte får damma eller väsnas för mycket. Hela blästringsförloppet sker under skyddskåpan och vi blästrar med skonsamma blästermaterial under lågt vaccumtryck. Saneringsteknikerna styr noggrant var och hur det ska blästras med blästerpistolen.

Fördelar med vaccumblästring:

 • Helt dammfri blästring
 • Skonsamt
 • Kan utföras när det är kallt
 • Kan göras inomhus
 • Låg ljudnivå

Till höger ser du en plastmålad putsfasad rengöras utan att skada plastfärgen.