020 - 364040 [email protected]

Om oss

Om Specialrengöringar Sverige

Vi är ett rikstäckande och marknadsledande företag inom specialrengöringar och renhållningslösningar som tar över när ordinarie personal inte längre klarar av ett rengöringsproblem. Vi har ett team av specialister och välutbildad personal som är redo att hjälpa dig närhelst du behöver.

Våra kunder

Kommuner, landsting, privata fastighetsägare och förvaltare i hela Sverige anlitar oss som samarbetspartner vid rengöring, sanering och förebyggande skydd av fastigheter. Vi arbetar både inomhus och utomhus med långsiktiga lösningar såväl som med enstaka åtgärder.

 

Om oss Specialrengöringar Sverige.

Kontakta oss för en gratis offert – det lönar sig alltid!

Kristian Skibdal

VD, Specialrengöringar Sverige

Om oss Specialrengöringar Sverige.

Våra kärnvärden

En ren fastighet är en lönsam fastighet. Att ha en ren fastighet är bra ur många olika perspektiv – du spar energi, bevarar kulturella värden, förmedlar trygghet, motverkar skadegörelse och klotter, förebygger lukt samt fukt- och mögelskador. Vi är experter på förebyggande åtgärder.

Hög kompetens, aktivt miljöarbete och högsta servicenivå. Vi har ett team av specialister, erfarna arbetsledare och välutbildad personal som är redo att hjälpa dig, vilket behov du än har. Vi följer alltid ett strikt miljöledningsprogram och är en organisation som är starkt värdesorienterad. Ett högt serviceåtagande och moderna flexibla lösningar präglar mötet med oss.

Genuin kundomtanke och kostnadseffektivitet. Våra tjänster är upplagda för att spara pengar till våra kunder genom minskning av renovering- och underhållskostnader. Vi har också sett att en rengjord och fräsch fastighet i många fall ger en värdeökning. Vi har en välutvecklad och modern arbetsprocess vilket gör oss kostnadseffektiva.

Behöver du råd eller har funderingar? Hör av dig via vårt kontaktformulär.

9 + 14 =

Om oss Specialrengöringar Sverige.

Några av de kunder som vänt sig till oss: