020 - 364040 [email protected]

Rengöring av sopkomprimatorer

Rengöring av sopkomprimator

Arbetet utförs vanligen med högtrycksteknik och vatten omhändertas med vacumsug om man misstänker att det kan innehålla något skadligt. Eftersom sopkomprimatorer ofta står lite besvärligt till så utförs sopkomprimatorrengöringen av helt självförsörjande saneringsenheter. Det behövs alltså inte tillgång till några faciliteter från fastigheten.

Argument för rengöring av underjordsystem:

  • Snabbt effektivt
  • Ekonomiskt billigt val
  • Miljöriktigt
  • Det skapar trivsel
  • Minskad risk för oönskad lukt och ohyra.
  • Du lever upp till lagkrav
  • Allt på en gång
Rengöring av sopkomprimatorer.

Vår personal är vana att arbeta med besvärlig rengöring. Vår kunskap om rengöring tillsammans med effektiv maskinpark gör att vi kan arbeta effektivt och snabbt, med minsta driftsavbrott för dig och det blir ekonomiskt fördelaktigt.

Mats Erlandsson

Kundrådgivare, Specialrengöringar Sverige

Minska lukt- och skadedjursbeskymmer

Genom att rengöra sopkomprimatorn regelbundet så skapar du flera fördelar för dig själv. Rena miljöer skapar trivsel och naturligtvis så gäller det motsatta för smutsiga och stinkande miljöer. När du håller rent så minskar lukten och skadedjursbekymmer. Förmodligen så är det omöjligt att helt slippa lukt, men man kan hålla den på en låg och acceptabel nivå.

Specialrengöringar Sverige har arbetat med hygien runt om sophanteringsutrustning sedan 2002 och vi är vana att sanera sopkomprimatorer och området runt omkring där de stått.

Kontakta oss idag för mer information!

6 + 5 =

Rengöring av sopkomprimatorer.
Rengöring av sopkomprimator
Rengöring efter sopkomprimator

Några av våra kunder inom rengöring av sopkomprimatorer:

Rengöring av sopkomprimator
Sopkomprimatorrengöring Willys
Sita sopkomprimatorsanering
sopkomprimatorrengöring

Hans Andersson Industrier är ett av de företag som beställer rengöring av sopkomprimatorer av oss.

Willy:s matbutiker har fått hjälp av oss med sopkomprimatorrengöring.

Sita är ytterliggare ett exempel på ett av de företag som får hjälp av oss med rengöring av sopkomprimatorer.

Coop är ännu ett exempel på en kedja som får hjälp av oss med rengöring av sopkomprimatorer.

Eftersom du var intresserad av rengöring av sopkomprimator så kanske det här också kan intressera dig: