020 - 364040 [email protected]

Sodablästring

Sodablästring – skonsam blästringsmetod

Sodablästring är en mycket skonsam blästringsmetod för känsliga underlag. Detta för att soda är ett mjukt och ganska lätt blästermedia.

Argument för sodablästring:

  • Mycket skonsam blästringsmetod
  • Billigare än t.ex kolsyreblästring
  • Miljövänligt
  • Väldigt exakt avverkning
Sodablästring Specialrengöringar Sverige.

Fastigheter, industri, fordon, konstverk, natursten, murverk . Många ytor lämpar sig för sodablästring, låt en av våra experter hjälpa dig med just ditt behov.

Bo Tandlund

Rengöringsexpert, Specialrengöringar Sverige

Sodablästring – för känsliga underlag

När vi blästrar med soda så kan vi blästra mycket skonsamt på känsliga underlag. Sodablästringsmaskinerna är väldigt exakta i sina justeringar och blästermedlet i sig självt har egenskaper som gör att man kan uppnå fantastiska resultat utan att skada underliggande ytor.

Sodablästring är en metod för borttagning av färg och orenheter från ytor som skadas lätt. Närr sodablästringen utförs rätt har den en mycket liten inverkan på ytan under beläggningen som du vill ha bort – bara färg, beläggning eller smuts tas bort men underliggande yta behåller sitt ursprungliga skick.

Sodablästring och miljö

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3), och den är ett mycket vattenlösligt vitt pulver. När natriumvätekarbonatet träffar den yta som håller på att blästras, sönderfaller det till natriumkarbonat, koldioxid och vatten.

Blästringssoda är i stort sett samma ämne som bakpulver som säljs på butikshyllorna, bara kornstorleken är större. Blästringssodan är miljövänlig och dess pH är 8,6, det vill säga att den är nästan neutral till surhetsgraden.

När blästringssoda är använt en gång så går det inte att använda igen.

Sodablästring Specialrengöringar Sverige.

Så här fungerar sodablästring

Tanken bakom sodablästringen är att under tryck blåsa en mix av luft och soda mot ytan som skalll blästras med ett tryck av ca 3–10 bar. Sodapartikelns går sönder och tappar sin struktur/form sönder då den träffar den hårda ytan.

Den energi som frigörs vid sönderfallet avlägsnar beläggningen som vi önskar avlägsna. Det kan låta våldsamt att sodapartikeln går sönder när den träffar ytan, men det är mycket skonsamt. Soda har också den egenskapen att den faller sönder vid en temperatur om ca 50grader. Det betyder att det ä mycket liten värmeutveckling när man sodablästrar och det är bra om man tex blästrar på plåt eller annat värmekänsligt.

Används på de flesta typer av underlag

Fastigheter, industri, fordon, konstverk, natursten, murverk . Många ytor lämpar sig för sodablästring, låt våra experter hjälpa dig med just ditt behov.

Kostnad för sodablästring

Sodablästring är dyrare än traditionella blästringsmetoder, själva sodan i sig är dyrare och det tar längre tid att blästra med soda än på traditionellt vis. Däremot är sodablästring betydligt billigare än exempelvis kolsyreblästring som kanske är den blästermetod som man skall jämföra med.

Sodablästring är alltså en ekonomiskt fördelaktig metod att använda när behovet av skonsam blästring finns.

Tänk på att vi på Specialrengöringar Sverige kan hjälpa dig med dina funderingar. Om du vill ha några råd på vägen eller önskar en kostnadsfri offert kan du höra av dig till oss på vårt gratisnummer 020 – 364040 eller maila oss via kontaktformuläret.

 

Vi tror på personlig rådgivning. Hör av dig till oss idag!

14 + 14 =

Sodablästring Specialrengöringar Sverige.

Så uppfanns sodablästringen

År 1985 undrade ingenjörerna i New York City hur man kunde putsa Frihetsgudinnan. Det fanns många saker att fundera över på vägen eftersom man var tvungen att beakta miljön, hur man gör sig av med rengöringsmedlet och hur man skyddar statyn mot slitage. Användning av slitande material var totalt utesluten, eftersom man inte fick skada de mjuka kopparplåtarna. Man var tvungen att skydda vattendraget kring statyn och inget av rengöringsmedel fick rinna ut i havet. Ingenjörerna hittade sodan som ett alternativ. Det var ett ämne som inte hade någon negativ inverkan på miljön eller slipande effekt.

Man testade soda på flera olika material och konstaterade att den inte skadade bland annat aluminium, stål, tegel, sten, glas, glasfiber, koppar, trä eller plast. Soda var inte skadligt för tätningar, lager, ventiler eller radiatorelement. Den kunde användas för rengöring av bilar, växellådor och olika hydrauliska komponenter. Med detta var framgångssagan född och sodans segertåg fortsätter till nya kontinenter. (Källa: Nordblast)

Några av våra kunder inom sodablästring:

Blästring Arlanda Express
Sodablästring för Cramo

För Euromaint har vi bla sodablästrat Arlanda Express från dålig klarlack.

Larsson Örnmark är en av de som beställt sodablästring. Bland annat färgborttagning från balkongräcken.

För Cramo har vi blästrat hyresmaskiner som blivit nedsmutsade. Sodablästring är ett bra system för att rädda nersmutsade hyresmaskiner.

Eftersom du var intresserad av sodablästring så kanske du också är intresserad av detta: