020 - 364040 [email protected]

Rengöring av soprum

Rengöring av soprum

Många fastigheter har soprum och de behöver med jämna mellanrum en riktigt grundlig rengöring. Rena fräscha soprum bidrar till trivseln i fastigheten. Med rena soprum minskar också risken för följdproblem som skadedjur och lukt. Miljöförvaltningen ställer också krav på skötseln av soprummen.

Alla soprum behöver underhåll – soprummen är sådana utrymmen som blir smutsiga och osanitära ganska snabbt. Sanering av soprum utförs lämpligtvis en till två gånger per år, däremellan så behöver tillsyn göras så ofta som nöden kräver. Den rutinmässiga tillsynen innebär att man plockar upp från golv, sopar och småfixar så att rimlig standard upprätthålls.

Argument för att rengöra ditt soprum:

  • Underlättar den vardagliga rengöringen
  • Det skapar trivsel
  • Du får minskad risk för ohyra och lukt
  • Du lever upp till lagkrav
  • Du sätter en standard för vad som gäller i din fastighet.
Soprum rengöring Specialrengöringar Sverige.

Vi vill vara den partnern för dig som får det att bli precis som du vill ha det. Den här tjänsten kan anpassas till dina behov i mycket stor utsträckning. Våra rådgivare kan hjälpa dig att ta fram ett skötselsystem, eller att få ordnat ett enstaka uppdrag. Välkommen att kontakta oss idag!

Mats Erlandsson

Kundrådgivare, Specialrengöringar Sverige

Soprum rengöring.

Rena soprum skapar trivsel

De flesta fastighetsägare behöver hjälp med sanering av sina soprum och återvinningsrum med jämna mellanrum. Rena fräscha soprum skapar trivsel och är en trygghetsfaktor i en fastighet, men tyvärr är det ofta smutsigt, illaluktande och ganska otrevligt.

Där kommer tjänsterna från Specialrengöringar Sverige in i bilden. Vi hjälper dig att få soputrymmena rena. Våra tjänster ersätter inte den veckovisa städningen som ni bör ha, vi är mera den där extratjänsten som utförs professionellt med jämna mellanrum som underlättar den reguljära städningen.

Soprumsrengöring ska leva upp till lagkraven

Rengöring av soprum är inget speciellt roligt att behöva tänka på, det är en service som bara ska funka och göras. Det ska leva upp till lagkrav och det skall vara ekonomiskt. Vi vill vara den partnern för dig som får det att bli precis som du vill ha det. Du bestämmer, vi vill att du ska veta att vi gärna hjälper dig med goda råd och tips samt prisuppgifter helt utan kostnad.

Vi har utbildad personal

Vi hjälper dig när det är dags att säkerställa att soprummet håller rätt standard. Vår personal har den korrekta utrustningen samt utbildningen och vet hur man desinfektionerar, får bort besvärliga nedsmutsningar och lukter. Vi genomför en riktig grundlig soprumsanering som säkerställer att du har ett fräscht soprum. När detta är gjort så blir det enklare att  hålla efter soprummet för den ordinarie personalen.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

15 + 7 =

Välskötta soprum minskar skadegörelse

När soprum upplevs som rena och friska så har människor en tendens att sköta sig bättre, slarvet minskar, man plockar upp efter sig och anstränger sig hårdare för att sköta sopsorteringen bättre. Det innebär att behovet av rengöring och underhåll minskar och vi ser faktiskt också att välskötta soprum råkar ut för mindre skadegörelse.

Förhindra grogrund för bakterier och skadedjur

Lukter utvecklas när bakterier växer och om det blir smutsigt i soprummen så finns det gott om föda för bakterierna att växa i. Detsamma gäller för skadedjur, när det finns gott om föda så skapar det grogrund för att du skall få problem. Soprumssanering med regelbundenhet minskar din risk för att få problem. Se även till att skadedjur som råttor och fåglar inte kan ta sig in i utrymmet.

Mats bästa tips för soprum:

  • Håll efter ditt soprum regelbundet innan problem uppstår.
  • Märk upp fraktionerna ordentligt så att det är tydligt var saker skall slängas.
  • Ha bra belysning i soprummet.
  • Ha lättstädade golv, det här utrymmet behöver rengöras ofta.
  • Se till att lukt aldrig uppkommer, folk skall inte behöva ha bråttom ut från soprummet då blir de slarviga.
Mats Erlandsson

Kundrådgivare, Specialrengöringar Sverige

Några av våra kunder inom soprumsanering:

Soprumssanering Göteborg
soprumssanering för choice
Chalmers studentbostäder soprumssanering
Soprumsrengöring Umeå

Vi har servat Stena Fastigheter i många år med olika tjänster för sophygien, bla soprumssanering.

Choice Hotels är också en av våra kunder som vi hjälpt på hotell med soprumsrengöring för säker hygien.

Chalmers Studentbostäder är ännu ett av de företag som vi hjälper med soprumssanering regelbundet.

AB Bostaden i Umeå är ännu ett av de stora företag som fått sina soprum sanerade av oss.

Eftersom du var intresserad av soprumsrengöring så kanske du också är intresserad av det här: