020 - 364040 [email protected]

Vaccumblästring - dammfri tyst blästringsmetod

Vaccumblästring

Med vaccumblästring så kan vi hjälpa dig att rengöra med hjälp av blästring på ett smart och smidigt sätt där det inte får damma eller väsnas för mycket. Hela blästringsförloppet sker under skyddskåpan och vi blästrar med skonsamma blästermaterial under lågt vaccumtryck. Saneringsteknikerna styr noogrant var och hur det ska blästras med blästerpistolen. Vaccumblästring är en dammfri tyst blästringsmetod som kan användas inomhus.

Fördelar med vaccumblästring

  • Helt dammfri blästring
  • Skonsamt
  • Kan utföras när det är kallt
  • Kan göras inomhus
  • Låg ljudnivå

Bo Tandlund

Bo Tandlund

Rengörings och blästringsexpert inom Specialrengöringar Sverige

Vaccumblästring kan vara en bra lösning vid mindre rengöringsproblem där det inte får damma och väsnas.

Vaccumblästring utförs i ett helt slutet system

Vaccumblästringsmaskinerna utgörs av ett system som är helt slutet, inget fritt blästermedel finns alltså i luften utan både blästermedel och smutsen som blästras bort cirkulerar inne i maskinen.

Maskinens funktion påminner om en jättelik dammsugares. Ett kraftigt vaccum skapas under siktglaset med hjälp av maskinen. Den enda vägen som luft kan ta sig in blir genom blästerpistolen. På sin väg in genom blästerpistolen så injekteras blästermedel som sedan sprutas mot underlaget som skall blästras.

Man kan blästra med många olika blästermedel, allt ifrån väldigt mjuka medel till hårdare.

Det här är en skonsam blästermetod

Genom att vi blästrar med vaccum så blir trycket mot underlaget inte så högt, blästermedlen är dessutom oftast väldigt lätta och det gör att slitaget på underlaget blir lågt.

Helt dammfri vaccumblästring

Kontakta oss

11 + 5 =

Den här metoden kan användas även vid kyla

Eftersom inget vatten används eller strömmande högtrycksluft så är metoden användbar även vid kall väderlek.

Blästring med vaccum lämpar sig bäst när det gäller mindre ytor och metoden är ganska tidskrävande, men för mindre jobb så blir det effektivt.

Eftersom du var intresserad av vaccumblästring så kanske du även är intresserad av dessa blästringsmetoder.