020 - 364040 [email protected]

Ventilationsrengöring

– kanalrensning för frisk inomhusmiljö

Ventilationsrengöring

För mycket smuts i ventilationskanalerna är ett mycket vanligt fel i svenska hus, med igengrodda ventilationskanaler så blir luftflödena inte som tilltänkt och ventilationsförmågan försämras.

Regelbunden rengöring av ventilationskanaler bör vara lika prioriterat som städning av golvytor – intervall beror naturligtvis på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Argument för ventilationsrengöring:

  • Skapar ett friskare inomhusklimat för människor
  • Behåller tilltänkt funktion i ventilationssystemet
  • Minskar risk för fuktskador
  • Spar energi
  • Minskar risk för problem vid OVK besiktning
  • Minskad brandspridningsrisk
Ventilationsrengöring Specialrengöringar Sverige.

Ventilationen kanske inte är det roligaste stället att lägga pengar på, det syns inte så mycket. Men näst efter taket så skulle vi säga att det är otroligt viktigt att se till att ventilationen är i ordning och ger dig den luft som du skall ha och med rätt kvalitet.

Vi finns här för dig om du behöver råd och hjälp!

Michael Norberg

Ventilationsexpert, Specialrengöringar Sverige

En människa andas ca 24 000 liter luft

Det är viktigt att luften håller en bra kvalitet. För att det ska vara möjligt så måste ventilationen vara ren så att luftomsättningen blir tillräcklig. Vi spenderar i genomsnitt 80% av vår tid inomhus och en vuxen människa andas cirka 24 000 liter luft per dygn.

Vi kan göra jobbet åt dig

Vi på Specialrengöringar Sverige har stor erfarenhet av att arbeta med alla förekommande ventilationstyper. Vi har arbetat länge med ventilationrengöring, allt ifrån små villor till bostadsrättsföreningar och industri. Även mera tekniskt krävande anläggningar såsom livsmedelsindustri och kemi-industri samt sjukhus. Ofta anpassas arbetet efter kundens önskemål om utförande för att i mesta mån skapa så lite störning för den dagliga driften som möjligt.

Vi tror på personlig service och rådgivning – ring oss på 020-364040 eller maila så hjälper vi dig!

5 + 14 =

Tilluftsventilation

Det blir inte lika mycket smuts i en tilluftskanal som i en frånlufts kanal. Vanligtvis så sitter det filter som renar luften innan den går in i ventilationskanalerna. Ibland så kommer lite smuts förbi, eller så har man missat att byta filter tillräckligt ofta och då kan det bli smutsigt i kanalerna.

Ett annat vanligt fel man gör är att stänga av ventilationen, då skapas ett vaccum i tilluftskanalerna och damm från fastigheten sugs upp och blir liggande i tilluftskanalen.

Rengöring av tilluftskanaler säkerställer bra kvalitet på luften

Om inte kanalrensning utförs så täpps ventilationen igen av smuts och snabbt så minskar evakuering av fukt och lukt från exempelvis tvättstuga, toaletter och badrum. Om det finns damm och smuts i tilluftskanalerna så blir det en bra grogrund för t.ex mögel. Det säger sig självt att om det skulle finnas mögel eller annan förorening i luften som skickas in i en fastighet så är det inte bra. Därför brukar man utföra ventilationsrengöring på både in och utluft när man rensar kanalerna.

Frånluftsventilationen

Förbrukad luft behöver transporteras ut från huset, om det finns smuts i ventilationskanalerna så hindras luften att passera. Det sägs att ett ventilationssystem som inte rengörs redan efter 3 år tappar 30% av sin kapacitet.

En annan anledning att rengöra ventilationen är att när systemet tappar i flöde ökar risken för rötangrepp och fuktskador i tvättstuga och andra våtutrymmen. Uppvärmningskostnaderna för huset minskar för dig som har frånluftsvärmepump eller annan typ av värmeåtervinning när du gör en ventilationskanalrensning.

Ventilationsrengöring Specialrengöringar Sverige.

Damm kan orsaka högre energikostnad

Lager av damm gör att kanalarean minskar och luften får svårt att passera med sämre inomhusklimat, högre energiförbrukning som följd.

Damm kan orsaka bränder

Utöver det så är det också en fråga om säkerhet då brand kan spridas i smutsiga ventilationskanaler och skador i form av mögelangrepp ofta sker där det är bristfällig ventilation.

Ventilationsrengöring Specialrengöringar Sverige.
Ventilationsrengöring Specialrengöringar Sverige.

OVK besiktning och ventilationsrengöring

En av de vanligaste anledningarna till att man får nedslag i en ovk-besiktning är att det finns för mycket smuts i kanalerna så att luftomsättningen inte blir den korrekta.

Vid en ovk (obligatorisk ventilationskontroll) besikting så mäts flödet av luft så att luftomsättningen i varje når upp till reglerna.

Vi mäta och justera luftflöden samtidigt

Våra tekniker utför inte bara rengöringen av ventilationssystemet, de kan även hjälpa dig med enklare justeringar av luftflöden och inmätning så att reglerna efterlevs. Du är ju ute efter att få ett bra inomhusklimat – med oss så får du det på ett enkelt proffsigt och ekonomiskt sätt. Du minskar också riskerna att behöva göra om din ovk besiktning, något som kan kosta ganska mycket pengar.

Några av våra kunder inom ventilationsrengöring:

Ventilationsrengöring För Anders Bodin Fastigheter
Diös Fastigheter hjälper vi med ventilationsrengöring
Karolinska sjukhuset är en av våra kunder via Caverion för ventilationsrengöring
Ventilationsrengöring för Dynamate

Anders Bodin Fastigheter är en av de kunder som vi hjälper med rengöring av ventilation och kanalrensning.

Diös Fastigheter är ett av de företag som uppdrar ventilationsrengöring till Specialrengöringar Sverige

På Karolinska Sjukhuset i Stockholm får man hjälp av Specialrengöringar Sverige med ventilationsrengöring.

Specialrengöringar Sverige och Dynamate samarbetar om ventilationsrengöring.

Eftersom du var intresserad av ventilationsrengöring så kanske det här också kan intressera dig:

Några referensprojekt inom ventilationsrengöring