020 - 364040 [email protected]

Det är ett välkänt fenomen att vatten som innehåller kalk och mineraler med tiden ger fläckar på glas.

Exempelvis i biltvättar så blir glasrutor extra mycket utsatta för denna typ av nedsmutsning, vatten yr omkring och kommer att fläcka glas.

Glas som utsätts för syror och starka alkalier kan också få svåra skador som behöver restaureras.

Specialrengöringar fixar bort kalkutfällningar på glas

Inte bara kalkutfällningar tas bort, varje byggnad, smuts eller etsning och förutsättning är unik.

Inom våra specialrengöringstjänster så har vi flera olika tekniker för att avlägsna beläggningar fråm glas. Olika glas, försmutsningar och konstruktioner kräver olika metoder.

Har du råkat ut för svåra fläckar på glaspartier?, tveka inte att kontakta ditt närmsta Specialrengöringar Sverige kontor för hjälp och rådgivning.

Du når oss på telefon 020-364040 eller [email protected]