020 - 364040 [email protected]

Slipp problem med måsar!

Riskerar du att få problem med måsar?

Om äggen hinner kläckas så är det sannolikt kört, då har du ett problem på halsen som varar stor del av sommaren.

Tyvärr hör allt för många av sig till oss när det redan är för sent för säsongen – bli inte en av dem! Ring oss direkt på 020-36 40 40. Vi kan hjälpa dig bli av med fiskmåsar snabbt.

Eller kontakta oss här.

Måsföräldrarna vaktar noga på sina bon och vill försvara sina ungar mot dem som de upplever som ett hot. De är aggresiva och obehagliga, många vitnar också om störd nattsömn pågrund av skränandet och aktiviteten hon fåglarna.

Om du riskerar problem med måsar så behöver du vidta åtgärder innan häckningstid. Vi kan hjälpa dig att skrämma bort fiskmåsarna.

 

Det kan bli dyrt att ha gästande häckande måsar i sin närhet!

Måsarnas närvaro får ofta mycket dyra konsekvenser.

Till exempel kan deras bomaterial täppa till avlopp och orsaka översvämningar. Jakten på mat gör att de smarta måsarna ofta pickar sönder soppåsar så att kvarlämnade rester ruttnar vilket skapar hygienproblem och drar till sig fler skadedjur.

”Du kan få stora problem om du har måsar i din närhet!”

Ring oss direkt på 020-36 40 40 för goda råd och tips

Fiskmåsar stör, smutsar ner och skrämmer folk

 

Du behöver vara ute i god tid för att kunna göra något åt problem med fiskmåsar. Dels för att fiskmåsarna är fridlysta under 1 april till 31 juli. Det finns vissa sätt som du ändå kan tan hand problemet, men då måste du agera i tid.

Det går också att vidta preventiva åtgärder för att minska risken att drabbas av måsar överhuvudtaget. Ta kontakt med oss så hjälper vi dig med skydd mot fiskmåsar.

 

Hade du problem med måsar förra året? Ja, då får du det sannolikt i år igen.

Om du inte vet så hur du skall hantera måsarna så låt oss ta hand om dem. Det kostar inte mycket och du kan slippa många besvär.

Bo Tandlund

Expert på fågelsäkring, Specialrengöringar Sverige

Intressanta fakta om måsar som Bosse tycker att du ska känna till

  • Det är en stor fågel: Exempelvis gråtrut kan mäta 158 cm mellan vingarna och väga 1,2 kg.
  • De finns nästan överallt: Måsproblemet finns i alla städer – inte bara nära vatten.
  • Häckningstid:  Vår/sommar. Måsar häckar från april och under sommaren. I stadsmiljö lägger de ofta ägg mer än en gång.
  • Intelligent: Måsen är ett intelligent djur som snabbt anpassar sig till människans omgivning och är svår att skrämma.
  • Mås-spillning är frätande och kan skada byggnader och billack. Måsar håller vanligtvis till på tak och är mycket aggressiva runt sina bon. Det är inte ovanligt att de attackerar människor. Bomaterial kan täppa till avlopp och ventilation. De hackar hål i saker och lämnar avfall efter sig. Dessutom är skränen från en måsflock höga och irriterande.
  • Fredad under delar av året. Enligt särskilda bestämmelser i jaktförordningen kan en fastighetsägare eller jakträttshavare få rätt att vidta skyddsjakt även under den fredade perioden. Om måsäggen redan kläckts så blir det mer problematiskt. Det gäller att arbeta med frågorna proaktivt!
  • Miljönämnden kan vid klagomål på störningar från fåglar bedöma att det ”föreligger en olägenhet för människors hälsa eller risk för sådan”. Då kan nämnden förelägga fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren att vidta åtgärder.

Låt oss ge dig personlig hjälp! Ring oss på 020-36 40 40 eller maila via formuläret nedan.

7 + 14 =

Sanering efter fåglar Specialrengöringar Sverige.

Skyldigheter enligt kommunen

Både arbetsmiljöverket och kommunernas miljöförvaltningar ställer krav på sanitära förutsättningar i fastigheter.

Fastighetsägaren har en skyldighet att se till att olägenhet för människors hälsa ej förekommer.

 

Kontakta oss nu om du misstänker att du kan få problem med måsar! Du når oss dygnet runt. Ring 020-36 40 40!

Några av våra kunder inom sanering efter fåglar:

sanering efter fågel
fågelsanering sefabgruppen
Fågelsanering kyrka
fågelsanering stockholm
Kungsbacka Hanhals Församling har fått hjälp med sanering efter fåglar på flera av sina kyrkor och fastigheter.
Sefab-gruppen är ett av de företag som anlitar Specialrengöringar Sverige för sanering efter fåglar.
Svenska kyrkan i Södermanland är en återkommande kund inom sanering efter fåglar. Kyrkotorn är hårt ansatta av problem med nedsmutsande fåglar.
Solporten Fastighets AB är ytterligare en av de kunder som anlitar Specialrengöringar Sverige för sanering efter fåglar.

Eftersom du var intresserad av sanering efter fåglar så kanske detta kan intressera dig:

Några referensuppdrag inom sanering efter fåglar

Fågelsanering av bro vid Hallsberg Station

Beställare: Hallsbergs kommun och Trafikverket.