Har du svårt att få bort fläckar på dina glas?

Glasrengöring – utfällningar och etsningar på glas


Utfällningar från betong och murbruk avlagras lätt på glasytor om vattenavrinningen inte blir helt rätt på byggnader. Vattnet som rinner från mineraliska ytor avsätter mineraliska avlagringar till glaset som sitter väldigt hårt fast. Med den rätta tekniker och rengöringsutrustningen kan glasen återställas till en kostnad som blir en bråkdel av att byta glas.

Webbproduktion KoBoToLo