En människa andas ca 24 000 liter luft per dygn

Ventilationsrengöring – kanalrensning


Det är viktigt att luften håller en bra kvalitet. För att det ska vara möjligt så måste ventilationen vara ren så att luftomsättningen blir tillräcklig.

Webbproduktion KoBoToLo