Marktvätt - rengöring av dina stenbeläggningar, trädäck och asfalt

Marktvätt


Marktvätt – ökar trivseln i ditt område

Olika byggnadsmaterial har olika egenskaper men gemensamt för dem alla är att de håller längre, när du håller dem rena. Genom att du låter rengöra stenbeläggningar, asfalt och trädäck, sparar du in framtida större kostnader för omläggning eller ombyggnation. Samtidigt får du det trivsammare i området när allt är rent, snyggt och välhållet.

Webbproduktion KoBoToLo