020 - 364040 [email protected]

Luftkvalitet-monitor

– Hur bra är luften du andas?

Luftkvalitet – hur bra är luften du andas egentligen?

Om du är orolig över luftkvalitén där du jobbar eller bor så kan vi nu enkelt mäta hur bra luften är i realtid. På så vis får du snabbt en indikation på om någonting behöver göras eller om allt är som det ska. 

Vi gör många typer av luftkvalitets-undersökningar och ett av våra verktyg för att undersöka luftkvaliteten är sensorer som är realtids-uppkopplade till våra övervakningssystem via internet. Där kan våra duktiga tekniker med hjälp av AI hålla koll på luftkvaliteten via de olika enheterna som finns runt om i landet.

Luftkvalitetmätning Specialrengöringar Sverige.

Dålig luftkvalitet kan ge hälsoproblem

Många människor upplever diffusa hälsobesvär i miljön de vistas i. Det kan vara allt från rinnande ögon, torra slemhinnor, återkommande förkylningar eller allmänna sjukdomssymtom. Trötthet är en annan symptom som kan dyka upp när luften är dålig, vilket leder till att man jobbar sämre. 

Vi vet även att luftföroreningar orsakar luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Hjärnan påverkas också av dålig luft vilket kan leda till inlärningssvårigheter, alzheimer och demens. Det är därför en bra idé att hålla koll på luftkvalitén där du jobbar eller bor.

Så här mäter vi luftkvalitén i realtid

Vi börjar allt med att göra en analys av vad som behöver göras och om vi behöver göra eventuella andra undersökningar. I de flesta fall kan vi direkt sätta upp våra luftkvalitet monitor-maskiner som mäter luftkvalitén i realtid. Dessa maskiner sänder datan till en manöverpanel som våra  tekniker övervakar. Om vi får larm om att luften är dålig kontaktar vi dig omgående och föreslår åtgärder.

  Här gör vi luftundersökningar

   

  Vi kvalitetskontrollerar luft i miljöer som till exempel, skolor, dagis, kontorslandskap, verkstadshallar och många andra miljöer där människor vistas. Det finns flera orsaker till att vi blir kontaktade för att göra dessa typer av undersökningar. Till exempel:

  • Som en extra åtgärd av omtänksamhet om dem som nyttjar lokalerna och för att ge medarbetare eller elever bästa möjlighet att prestera på topp
  • När det klagas på miljön eller när medarbetare är oroliga
  • Som en del i våra luftkvalitetsanalyser för att se om vi har förändringar över tid som kan ge ledtrådar till upplevda problem i inomhusmiljö.

  Det här mäter vi

  Det finns många olika saker i luften som inte är bra för oss. Vi mäter därför flera saker. Bland annat mäter vi något som kallas TVOC (Total Volative Organic Compounds), det vill säga den sammantagna mängden av flyktiga organiska ämnen. Detta kan vara möbler, färg, rengöringsmedel, etc som finns i vår miljö och som kan avge ämnen som visat sig vara cancerframkallande. Dessa ämnen ska man hålla koll på så att de inte förekommer i för stor utsträckning. 

  Vi mäter även koldioxid (CO2)

  Detta ämne är i sig inte så farligt, men om nivåerna blir för höga så kan man uppleva matthetssymtom och trötthet. Koldioxid kommer från oss som vistas i utrymmet genom utandningsluften. När det förekommer för höga halter av koldioxid i en lokal så är detta ofta en indikation på att det är för mycket personer i lokalen. 

   

  En annan sak vi mäter är relativ fuktighet (RF)

  Både människor och hus mår bäst när luftfuktigheten är rätt. För torr eller för fuktig luft är dåligt för hälsan. Och hus kan ta skada när luftfuktigheten är för hög. Hur hög eller låg luftfuktigheten är beror på utomhusfaktorer, temperatur, byggnadskonstruktion och verksamheten som bedrivs i fastigheten.

   

  Vi håller också koll på temperaturen i fastigheten 

  Vi människor fungerar bäst när temperaturen är omkring 20-23 grader. I värsta fall kan man acceptera temperaturer på upp till 26 grader. Men för bästa välmående är det generella rådet att hålla temperaturen runt 20 grader. Om temperaturen är hög i kombination med någon av de andra sakerna vi mäter så vet vi att folk mår och presterar sämre. 

   

   

  Vi mäter även måtten PM 1, 2,5 och 10

  PM står för “particular matter”, vilket innebär små partiklar som kan ta sig in i kroppen genom lungorna. Man vill inte ha för höga halter av dessa partiklar eftersom de kan orsaka negativa hälsoeffekter. Kort sagt kan man säga att dessa partiklar kommer från både antropogena källor, såsom vedeldning, dubbdäcksslitage och andra naturliga källor som havsvågor och ökendamm. 

  Vi mäter också tryckskillnad i fastigheten

  När det gäller hus så vill man helst ha ett litet undertryck för att skydda byggnaden från skador i konstruktionen. Med vår tryckskillnadsmätare kan vi se hur lufttrycket skiljer sig mellan inomhus och utomhus. Den här tjänsten ingår dock inte som standard utan är en extratjänst som vi erbjuder. 

   

  En mätare ger inte hela bilden

  Det är viktigt att veta att en mätare i sig själv inte ger helhetsbilden. Det finns viktiga saker som ska tolkas av mätvärdena och andra faktorer som bör kontrolleras där mätare ska monteras. Därför kontrollerar vi även flera andra faktorer i samband med att vi ska hjälpa dig med luftkvalitetsmätning och övervakning.

   

  Om larmet går

  Om larmet går så övervakar vi och kontaktar dig för att meddela vad som hänt och om du behöver sätta in några åtgärder. Mätresultaten över tid sparas och delges kunden med förklaringar till vad som upptäckts och det finns avvikelser.

    

  Ta reda på hur luftkvalitén är hos dig – kontakta oss idag

  När det gäller att mäta luftkvalitén så är varje uppdrag unikt. Våra duktiga medarbetare gör en analys och föreslår vilka mätningar och eventuella andra undersökningar som bör göras.

  Vill du veta mer om hur vi i realtid kan mäta luftkvalitén hos just dig? Kontakta oss i så fall för en kostnadsfri rådgivning – du når oss på 020-36 40 40 eller maila oss på [email protected]