020 - 364040 [email protected]

Mögelsanering - vi sanerar och tar bort mögel

När det gäller mögelsanering så kräver den kunskap, teknik och utrustning som går utanför den reguljära lokalstädningen. Målet är att skapa rena och funktionella ytor och miljöer som skyddar fastigheter från skador, fukt, lukt och just mögel. Resultatet blir även trivsammare och friskare miljöer för människor som lever och verkar i eller i anslutning till fastigheten.

 

Fastighetsägare i hela Sverige anlitar oss för att med förebyggande och akuta insatser finna långsiktiga lösningar för en kontinuerlig omvårdnad och skötsel av sina fastigheter och därmed sina hyresgäster.

Vi arbetar med kundanpassade lösningar och serviceavtal som hjälper våra kunder att planera både ekonomi och säkra skötseln av fastigheten.