020 - 364040 [email protected]

Sanering efter fåglar

Sanering efter fåglar- på ett säkert sätt

Där fåglar huserat och bott blir det stor nedsmutsning med bland annat fågelbajs, kadaver och bomaterial. Detta kan innehålla många smittsamma bakterier som kan orsaka sjukdomar men även otrivsel och sanitära olägenheter.

 

Viktigt att tänka på:

  • Håll barn och husdjur borta från områden med fågelspillning och skräp efter fåglar
  • Rota inte runt i skräpet så att det blir luftburet
  • Om du inte vet hur du skall bete dig när sanering skall ske, överlåt det till ett proffs
  • Hantera aldrig döda fåglar utan handskar och iakta god hygien
Desinfektion efter fåglar

Kanske har du råkat ut för just att fåglar skitat ner och behöver bli av med ett problem, eller så är du bara nyfiken på ämnet i största allmänhet. Vi hoppas att du skall finna det som du söker här.

Om du inte vet så hur du skall hantera smuts efter fåglar så låt oss ta hand om det, det kostar inte mycket och du kan slippa många besvär.

Bo Tandlund

Expert på fågelsäkring, Specialrengöringar Sverige

Varför ska man sanera efter fåglar?

Fåglar kan bära på smitta av olika slag. De kan vara bärare av Campylobacter eller Salmonella, som kan spridas via fåglarnas avföring till människor. Chlamydophila psittaci (tidigare Chlamydia psittaci) kan främst genom luftburen smitta ge upphov till papegojsjuka (ornitos) hos människan.

Fågelinfluensa är en sjukdom som i vissa fall kan spridas till människor vid nära kontakt med fjäderfä eller deras avföring, men den förekommer nästan inte i Sverige.

Det är av stor vikt att man sanerar och desinfektionerar områden där människor rör sig för att minimera smittrisken.

Fåglar som bygger bon på fel ställen och efterlämnar borester kadaver mm kan skapa luktproblem samt till och med utgöra brandfara.

Låt oss ge dig personlig hjälp, ring oss på 020-364040 eller maila via formuläret nedan

13 + 1 =

Sanering efter fåglar Specialrengöringar Sverige.

Skyldigheter enligt kommunen

Både arbetsmiljöverket och kommunernas miljöförvaltningar ställer krav på sanitära förutsättningar i fastigheter och hur sanering skall gå till för att vara ofarlig.

Fastighetsägaren har en skyldighet att se till att olägenhet för människors hälsa ej förekommer.

 

Vi skapar fåglarnas förutsättningar

Vi människor skapar bra förutsättningar för fåglarna att föröka sig lavinartat! Fåglarna är opportunister, genom att hållas sig i människors närhet så uppnår fåglarna massor av fördelar. Det finns bland annat gott om föda och varma trygga boplatser. Det skapar problem för oss människor och ett stort behov av sanering efter fåglar. Fågelskräp kan locka möss och råttor, som kan orsaka ytterligare skadedjursbekämpning och offentliga hälsoproblem. Flugor dras också till lukten som produceras av spillning, fjädrar och bomaterial.

När du hittar ställen som fåglarna smutsat ner så vänd dig till oss så kan vi hjälpa dig. Dels med att sanera efter fåglarna, men också med att hitta effektiva sätt att skydda dig mot framtida problem med hjälp av olika typer av fågelskydd.

Sanering efter fåglar Specialrengöringar Sverige.
Sanering efter fåglar Specialrengöringar Sverige.

Ett av våra vanligaste uppdrag – sanering av duvskit / duvträck

Fåglar kan producera enorma mängder duvskit och andra typer av nedsmutsning. Ett av de vanligaste uppdragen vi kommer i kontakt med är sanering efter duvor. Duvkolonier kan bli stora snabbt och de har en förmåga att hitta undangömda platser där de ställer till med stor nedsmutsning.

 

Några av våra kunder inom sanering efter fåglar:

sanering efter fågel
fågelsanering sefabgruppen
Fågelsanering kyrka
fågelsanering stockholm

Kungsbacka Hanhals Församling har fått hjälp med sanering efter fåglar på flera av sina kyrkor och fastigheter.

Sefab-gruppen är ett av de företag som anlitar Specialrengöringar Sverige för sanering efter fåglar.

Svenska kyrkan i Södermanland är en återkommande kund inom sanering efter fåglar. Kyrkotorn är hårt ansatta av problem med nedsmutsande fåglar.

Solporten Fastighets AB är ytterligare en av de kunder som anlitar Specialrengöringar Sverige för sanering efter fåglar.

Eftersom du var intresserad av sanering efter fåglar så kanske detta kan intressera dig:

Några referensuppdrag inom sanering efter fåglar

Fågelsanering av bro vid Hallsberg Station

Beställare: Hallsbergs kommun och Trafikverket.