020 - 364040 [email protected]

Socialsanering - rengöring efter social misär och dödsfall

Socialsanering- När vanlig städning inte räcker till

Socialsanering finns till när den vanliga städningen inte är tillräcklig. Det kan handla om fall där personer har levt i misär, lämnat blod och avföring efter sig, avliden person som blivit liggande och allvarliga brott som begåtts.

I vårt arbete tar vi alltid hänsyn till individen som bor eller har bott i bostaden, likaså till andra inblandade. Med den breda kompetens vi har inom detta område ser vi till att alltid återställa bostaden eller lokalen till bästa tänkbara hygieniska skick.

 

Hur vi arbetar vid Socialsanering:

  •  Berörda ytor desinficeras och rengörs
  •  Luktsanering sker för att bli bukt med obehaglig lukt