020 - 364040 [email protected]

Traditionell torrblästring och våtblästring

Torr- och våtblästring

Torr- och våtblästring är effektiva sätt att rengöra underlag då man kan använda mekanisk bearbetning av underlaget. Tekniken för torrblästring är egentligen mycket enkel.

Tekniken bakom torr- och våtblästring

Ett helt torrt blästermedel (vanligtvis sand, men även andra medel förekommer) förvaras i blästerbehållaren och sedan blåses under tryck genom en slang fram till munstycket. Vid blästermunstycket komprimeras luften och farten ökar på luft och blästermedel.

Ytan som skall blästras bearbetas med strålen av blästermedel, ju högre tryck och tyngre blästermedel som används, desto hårdare anslag och blästringseffekt uppstår. Olika blästermedel kan också vara olika ”kantiga” eller vassa, vilket ytterligare bidrar till blästrings-eller ickeblästringseffekten. För att anpassa blästringens effekt kan vi också ändra lufttryck och luftmängd som skall användas.

Torrblästring Specialrengöringar Sverige.

Att blästra är en effektivt och billigt, speciellt med dessa traditionella metoder. Uppstartskostnaderna är lite högre än för andra saneringsformer, men när allt är på plats så går det fort att blästra. Våra moderna och helt mobila blästringsenheter är snabba på plats och jobbar effektivt, på så sätt har vi också kapat dyra startkostnader för dig.

Bo Tandlund

Rengöringsexpert, Specialrengöringar Sverige

Kan man blästra när det är kallt?

Svaret är ja, blästring kan utföras året runt. Under kallperioderna behöver man ibland vidta åtgärder för att maskiner skall fungera, men eftersom detta är en mekanisk rengöringsmetod så fungerar det bra även vid kyla.

 

Vi kapar dyra startkostnader

Våra moderna och helt mobila blästringsenheter är snabba på plats och jobbar effektivt, på så sätt har vi också kapat dyra startkostnader för dig. Som ett av de större blästringsföretagen i Sverige så har vi också stordriftsfördelar som kommer dig till godo. Kontakta oss för mer information om blästring, vi hjälper dig gärna. Du når oss lättast på telefon 020-364040 eller via mailformuläret.

 

Välkommen att kontakta oss för gratis offert!

4 + 4 =

Några av våra kunder inom blästring:

Blästring för NCC
Blästring för trafikverket
Blästring inför fasadrenovering
Blästringar för skanska

Byggbolaget Ncc är ett av de företag som anlitar oss för blästringar.

Trafikverket är också ett exempel på en av våra beställare.

Roland Karlsson Fasadrenoveringar, numera Front är också några vi hjälpt med blästringar.

Även byggföretaget Skanska får hjälp av oss med jämna mellanrum med blästringsarbeten.

Eftersom du var intresserad av torr- och våtblästring så kanske du också är intresserad av detta: