020 - 364040 [email protected]

Kunskap och utveckling är viktigt för oss inom Specialrengöringar Sverige – därför vill jag (Kristian) och Micke på detta sätt tacka er som deltagit vid utbildningen.

Kunskap i vår tjänsteleverans och kundupplevelse är superviktigt för oss. Det är därför som huvudkontoret fortlöpande anordnar vidareutbildning för såväl våra tekniker som vår säljpersonal och kundtjänst.

I dagarna har vi igen genomfört en diplomeringskurs inom ventilationsrengöring. Inom Specialrengöringar Sverige så räcker det inte med att kunna rengöring, vi förväntar oss även grundläggande kunskap inom byggnadsfysik, kunskap om fukt, luftföroreningar samt gällande lagar och regler inom ämnet.

Saneringsteknikerna har vidareutbildat sig inom de olika teknikerna för att rengöra olika typer av ventilationskaneler, konstruktionslära om ventilationssystem, rengöring av värmeväxlare och batterier, monteringar av inspektionsluckor, desinfektion, inljustering av luftflöden samt kvalitetsarbete.

Avslutningsvis så har alla skrivt diplomeringsprov som nu ska rättas och utvärderas.

Fint jobbat av er alla, tack för ert engagerade deltagande.

Med vänliga hälsningar Kristian & Micke