020 - 364040 [email protected]
Ett av de sista uppdragen för 2018

Ett av de sista uppdragen för 2018

Ett av de sista uppdragen som vi inom Specialrengöringar Sverige utförde var en besiktning av de nya slamtankarna vid Visby hamn. De nyinstallerade tankarna skulle inspekteras efter ibruktagandet och Specialrengöringar Sverige´s team på Gotland var de som ordnade att...