020 - 364040 [email protected]

Specialrengöringar Sverige utför Torbo – blästring vid Forsmark lärnkraftverk.

Beställare är Skanska som för tillfället utför byggnadsarbeten vid anläggningen. Uppdraget går ut på att skapa god vidhäftning för motgjutning av betongkonstruktioner. När en ny betongkonstruktion ska gjutas på en befintlig betongyta så är det viktigt att den nya betongen får ett bra fäste vid den gamla.

Torbo – blästring är en metod som dammar väldigt lite

En fördel med den blästringsmetod vi använder här är att det utvecklas betydligt mindre damm vid denna typ av blästring. Traditionell våtblästring skapar mer nedsmutsning i omgivningarna.

Torboblästring är dessutom skonsam, maskinerna kan justeras mycket exakt så att man uppnar precis det slitage som man önskar på underlaget.

Vi tackar Skanska för uppdraget och önskar lycka till med de fortsatta viktiga byggnadsarbetena.