020 - 364040 [email protected]

Taket är kanske det viktigaste skyddet för ditt hus, men många tycker inte att det är så roligt att lägga pengar och arbete på eftersom det inte syns så mycket från marken.

Ett beväxt tak ger ökad risk för skador när vattenavrinningen inte fungerar som det är tänkt.

Beväxta takpannor ger risk för fuktskador.

Smuts och mossa i ränndalar hindrar vatten att rinna av, när det kommer mycket vatten tränger det istället in mellan takpannorna och ner på underlagspappen som ofta inte är i god kondition.

Om du någonsin lyft på några takpannor så förstår du vad jag menar, underlagspappen blir snabbt skör och dessutom så ligger det ofta mycket smuts iform av barr och löv som samlats där. Vatten som kommer in under takpannorna riskerar att tränga vidare ner i takkonstruktionen.

Ett rent tak är också en fröjd för ögat.
Taktvätt Örebro
Ett tak under pågående rengöring av Specialrengöringar Sverige i Örebro

Ett rent tak är alltså en vettig investering ur fler synvinklar än den rent estetiska.

Om du vill försäkra dig om att slippa påväxt på taket i framtiden så kan du anlita oss för ett skötselavtal, skötselavtalet innebär att vi behandlar ditt tak vart annat år i förebyggande syfte. Kostnaden blir betydligt lägre och du har ett fint tak utan beväxning för framtiden.

Om du endast har lite påväxt idag så kan det räcka med att vi applicerar vårt specialanpassade alg och mossmedel. Det dödar påväxten samtididigt som det är helt miljöanpassat och dessutom långtidsverkande.

Om du har frågor om takvård och rengöring av tak så tveka inte att kontakta våra duktiga rådgivare.

Du når dem som vanligt på telefon 020-364040.