020 - 364040 [email protected]

Specialrengöringar Sverige i Helsingborg arbetar just nu med att montera ett fågelnät som är lika stort som två fullstora fotbollsplaner – ja eller ca 8000kvm

”Uppdraget om det stora fågelnätet i Helsingborg är lite speciellt, det planeras nämligen att eventuellt förse fastigheten med solcellspaneler under nätet. Det innebär att vi behöver designa nätkonstruktionen så att montage, service och underhåll lätt kan utföras på solcellsanläggningen vid behov.


”Problem med fåglar på tak är en vanlig sak – fågelnät ger ett bra skydd”

Alternativ till fågelnät som skydd kan vara ljudsystem när det gäller att skydda stora ytor, ljudsystemen är dock inte alltid lämpliga. Många faktorer behöver vägas in.

Exempel på hur det kan se ut när vi bygger konstruktioner för större fågelnätsinstallationer.

Om du är i behov av att skydda stora ytor mot fåglar så tveka inte att kontakta oss för att få hjälp med goda råd och tips.

Du når oss lättast via kundtjänsten på telefon 020-364040

Specialrengöringar Sverige är ett av de företag i Sverige som arbetar professionellt med olika typer av fågelskydd samt sanerar efter fåglarnas framfart.

Bolaget har verit verksamt inom olika typer av fågelskydd sedan 2002 och är idag en av de ledande aktörerna inom installation och underhåll av olika fågelskydd.