020 - 364040 [email protected]

Ett av våra team i Dalarna arbetar för fullt med att ta bort gammal oljehaltig försmutsning från ett betonggolv.

Tidigare verksamhet var en bowlinghall och efter många års användande så har betonggolvet blivit smutsigt av olika typer av olja som bowlingen använt i sin verksamhet till maskiner och banor.

Rengöringen utförs helt miljöanpassat med speciella effektiva oljelösande produkter och vattnet samlas sedan upp.

Efter den noggranna rengöringen så appliceras en impregnering som gör betonggolvet dammfritt. Det gör vi eftersom att arbetsmiljö i arkivet ska bli bättre, ett obehandlat betonggolv släpper ifrån sig mycket partiklar i luften.

Som det så ofta är i bygg och fastighetsbranschen så är det ett tight tidschema, med teknikerna vid Specialrengöringar Sverige har sett till att rengöringen klaras inom de givna tidsramarna. 3 dagar från tillträde till att vi efterlämnar ett färdigt golv som impregnerats.

Om du vill veta mera om detta uppdraget så får du gärna ringa till Roland Molberg vid kontoret i Dalarna. Roland når du på telefon 0708-860560 eller [email protected]