020 - 364040 [email protected]

Som vårt företagsnamn antyder så arbetar vi med specialrengöring, när uppdraget blir för svårt för andra yrkesgrupper eller när det krävs specialistkunskap och utrustning så kopplas våra trupper in.

Ett av våra arbetsområden är sanering efter social misär och ibland kan det vara vid sent upptäckta dödsfall. Specialrengöringsuppdrag som ställer höga krav på att det blir gjort på rätt sätt.

Det ena är det rent tekniska, men det handlar också ofta om svåra sorgliga situationer där man som uppdragsgivare vill bli behandlad på ett professionellt sätt.


Specialrengöringsteknikerna arbetar med att frilägga och behandla en golvbjälke

Specialrengöringar Sverige är med dig från start till färdigt uppdrag. Ofta tar vi hand om allt från, tömning, start av rengöring till helt återställt utrymme med alla nödvändiga byggnadsdelajer utbytta. Sanitärt, luktfritt och nytt.

Ring vår jour, dygnet runt på 020-364040