020 - 364040 [email protected]

Att mäta luftkvalitet i realtid och under lång tid är ett effektivt verktyg för att skapa friska inomhusmiljöer.

Låt oss berätta lite om ett av våra verksamhetsben som vi inte berättat så mycket om tidigare.

Specialrengöringar Sverige mäter luftkvalitet i realtid och övervakar mätresultaten fortlöpande.

Till vår hjälp har vi det som i dagligt tal kallas AI (artificiell intelligens) När den finurliga AI drivna larmcentralen ger larm så analyserar våra mät-tekniker de olika parametrarna som utlöst larmet. Vid behov så tar vi kontakt med kunden, annars redovisas våra mätserier på ett lättförståeligt sätt med jämna mellanrum.

Den här gången är det alltså ett sjukhus som installerar vår lösning för att fortlöpande se viktiga luftkvalitetparametrar. På så sätt tar man ett steg vidare i arbetet med att säkerställa en bra miljö för dem som arbetar och vistas på sjukhuset.

Metoden med luftkvalitetsmonitorer kan användas för många olika ändamål, dels för att säkerställa viktiga luftkvalitetparametrar. Men den används också som ett komplement för oss när vi söker ledtrådar på diffusa upplevda besvär i inomhusmiljön.

Genom att konstant ha våra monitorer uppkopplade så kan vi se hur de följda ämnena, temperatur och luftfuktighet inomhusmiljön förändras varje minut.

Blev du nyfiken och vill veta mera?, tveka inte att kontakta oss för ytterligare information.