020 - 364040 [email protected]

Som en del i det stora byggnationsarbetet som pågår på Universitetssjukhuset i Malmö håller en moduluppbyggd operationsdel att färdigställas. Anläggningen är ansluten till en av sjukhusbyggnaderna men placerad på utsidan av byggnaden.

Ventilationsrengöring samt desinfektion

I modulanläggningen kommer operationer att genomföras i de operationssalar som den innehåller. Den senaste tekniken används i operationsverksamheten. Naturligtvis är även kraven höga på den luftkvalité som används i byggnaden under operationerna. Ett avancerat system förser byggnaden och dess operationssalar med den höga luftkvalité som behövs.

Specialrengöringar Sverige i Malmö rengör och utför desinfektion av ventilationssystemet.

När nu anläggningen börjar bli färdig så utförs en kanalrengöring av de ventilationskanaler som finns installerade. Rengöringen av ventilationskanalerna genomförs med specialutrustning för att möta kraven som ställs på ventilationen. På bilderna/bilden ser ni en av våra saneringstekniker i färd med att rengöra den speciella ventilation som är placerad rakt ovanför den framtida operationsplatsen. Efter rengöringen med specialmaskiner kommer vi att fylla ventilationssystemet med en desinficerande dimma som sista moment innan den är klar att driftsättas.

En tekniker från Specialrengöringar Sverige i Malmö rengör tilluften i en operationssal.

Erfarenhet från tidigare uppdrag – referenser i toppklass gjorde att Specialrengöringar Sverige anlitades till uppdraget.

Leverantören av den moduluppbyggda delen valde oss på Specialrengöringar Sverige för arbetet med rengöringen innan driftsättningen av ventilationsanläggning. Det som avgjorde var vårt kunnande och erfarenheter från Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Lunds Universitetssjukhus samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset där vi genomfört liknande arbeten.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill ha kostnadsfri offert gällande ventilationsrengöring.

Ni når oss som vanligt på 020-364040, dygnet runt